Dansk forskningsnyt:

Øget fokus på tandpleje for kroniske nyrepatienter

Den orale status hos kroniske nyrepatienter er generelt dårligere end den almene befolkning, og der skal derfor mere fokus på denne patientgruppes tandsundhed. Sådan lyder konklusionen og opfordringen fra forskere ved Aarhus og Københavns Universitet.

nyresygdom
Foto: Shutterstock

I Danmark er der hvert år ca. 700 nye patienter, som har så alvorlige nyrelidelser, at de må behandles med enten dialyse eller nyretransplantation.

På baggrund af internationale erfaringer anbefaler man danske patienter, der er skrevet op til nyretransplantation, at gå regelmæssigt til tandlæge; men der er ingen studier, som tidligere har belyst den orale sundhedstilstand og graden af orale symptomer hos danske nyrepatienter.

Forskere fra de odontologiske institutter ved AU og KU har gennemført en pilotundersøgelse af odontologiske forhold hos 14 konsekutive patienter, som på tre tilfældige dage var til undersøgelse eller behandling på Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Otte af patienterne var nyretransplanterede, mens de øvrige seks var på venteliste til nyretransplantation.

Patienterne havde en gennemsnitsalder på 44 år, og der var ligelig kønsfordeling i gruppen.

Kun 50 % af patienterne gik regelmæssigt til tandlæge. Alligevel klagede 86 % over orale symptomer (xerostomi, smerter, smagsforstyrrelser).

93 % af patienterne havde slimhindeforandringer (hovedsagelig på tungen), 79 % havde parodontale forandringer (gingivitis, parodontitis, gingival hyperplasi), 21 % havde oral candidose, og 43 % havde nedsat spytsekretion.

86 % af patienterne havde behov for mundhygiejneinstruktion.

Den orale status var generelt dårligere end i baggrundsbefolkningen.

Forfatterne påpeger, at det ikke er afklaret, hvordan oral sygdom, inflammation og infektion påvirker patienternes generelle helbred; men de understreger, at patienternes livskvalitet forringes af disse forhold, og de opfordrer alle personalegrupper, som arbejder med kronisk syge nyrepatienter, til at fokusere mere på disse patienters orale sundhed for bl.a. at øge patienternes egen fokus på oral sundhed.

Kesmez Ö, Frøjk MJ, Eidemak I, Jensen SB, Kragelund C. Oral symptoms and pathologies in Danish patients with chronic kidney disease – a pilot study. APMIS 2020;128:401-5.