I stolen:

Fluorforskrækkede patienter

Fluorid bliver ofte sidestillet med farlige fluorerede stoffer, og det gør, at nogle patienter stiller sig kritiske over for fluoridtandpasta. Få fire gode råd til, hvordan du tager dialogen op med den fluorforskrækkede patient.

Fluorid i tandpasta
Foto: Shutterstock

Fluorid bliver ofte sidestillet med de farlige fluorerede stoffer af fluorforskrækkede patienter. Men de to kan ikke sammenlignes.

Fluorerede stoffer er en gruppe kunstigt fremstillede kemiske stoffer, som er kendetegnet ved, at de har særdeles lang nedbrydningstid i naturen og ophober sig i organer på dyr og mennesker, hvor de kan påvirke organismen negativt.

De er bl.a. mistænkt for at sænke immunforsvaret, forårsage cancer eller påvirke forplantningsevnen negativt.

De fluorerede stoffer anvendes bl.a. i fødevareemballage, rengøringsmidler og imprægneringsprodukter.

Fluorid i tandpasta er derimod et helt andet kemisk stof og besidder ikke de samme negative egenskaber.

Det kemiske stof, der findes i tandpasta, er fluoridsalt indeholdende fluorionen (F). Fluorionen i fluoridsaltet benævnes netop fluorid.

I den videnskabelige artikel ”Fluorid i dentalprodukter kan ikke sidestilles med fluorerede stoffer” (bragt i Tandlægebladet nr. 3/2020) giver postdoc, tandlæge og ph.d. Line Staun Larsen fire gode råd til samtalen med den fluorforskrækkede patient, ligesom artiklen redegør for fakta om fluorid i dentalprodukter:

1.

Korrekt odontologisk brug af fluorid i meget små mængder er ufarligt.

2.

Indtaget af fluorid fra dentalprodukter udgør for den enkelte kun en lille del af det samlede daglige fluoridindtag, der i væsentlig grad udgøres af fluorid fra naturlige kilder som drikkevand og visse fødevarer.

3.

Fluorid er et helt andet kemisk stof end gruppen af fluorerede stoffer.

4.

Fluorid besidder ikke de negative egenskaber, der kendetegner de fluorerede stoffer. I artiklen opfordrer Line Staun Larsen også til, at tandlæger dropper betegnelsen fluortandpasta og i stedet benytter den korrekte benævnelse fluorid, da det kan hjælpe patienter med at adskille de to typer stoffer.

Kilder:

  • Ekstrand KR et al. Anvendelse af fluoridforbindelser i tandlægepraksis. Tandlægebladet 2013;117:836-40. Larsen LS.
  • Fluorid i dentalprodukter kan ikke sidestilles med fluorerede stoffer. Tandlægebladet 2020;124:208-12.