Ny viden:

Blodstænk ved oral kirurgi: Visir beskytter ikke 100 %

Risikoen for blodstænk under oralkirurgiske indgreb er forholdsvis høj, viser nyt spansk studie. Forskere anbefaler, at man bruger hermetisk tætsiddende briller, hvis man ikke er sikker på, at visiret er helt tætsiddende under operationen.

Blodstænk

Oral kirurgi kan være et blodigt håndværk, og der er derfor potentiel risiko for smitte med blodbårne infektioner som fx hepatitis B, hepatitis C og HIV, hvis man ikke beskytter sig optimalt med relevante værnemidler.

Spanske forskere har undersøgt omfanget af blodig forurening ved 108 oralkirurgiske indgreb (ekstraktion, amotio og implantatindsættelse).

Både operatør og assistent var beskyttet med mund-næse-maske, visir og operationshue, og alle de anvendte værnemidler blev efter operationerne undersøgt for blodstænk ved visuel inspektion og ved hjælp af en retskemisk metode (Kastle-Meyer test til påvisning af hæmoglobin).

Der blev påvist blodstænk i 93 tilfælde (46 %; 66 % af operatørerne, 26 % af assistenterne); men det var kun i 19 tilfælde, at operatør og assistent selv opdagede forureningen.

Risikoen for blodstænk var størst ved langvarige operationer (> 30 minutter) og ved anvendelse af roterende instrumenter; men selv ved simple ekstraktioner uden brug af boremaskine var der blodstænk i 21 % af tilfældene.

I otte tilfælde (4 %) kunne der påvises blod på indersiden af visiret og dermed risiko for forurening af øjnene.

Forfatterne anbefaler derfor, at man bruger hermetisk tætsiddende briller og/eller sikrer sig, at visiret er helt tætsiddende under operationen. De anbefaler desuden, at man skifter mundnæse-maske efter hver behandling – eller hyppigere, hvis masken bliver våd.

Aguilar-Duran L, Bara-Casaus J-J, Aguilar-Duran S et al. Blood spatter in oral surgery. Prevalence and risk factors. J Am Dent Assoc 2020;151:438-43