Dansk forskningsnyt:

Psoriasis medfører ændringer i den orale mikrobiota

Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem systemiske sygdomme og ændringer i den orale mikrobiota. Nu kan psoriasis tilføjes til denne liste, hvor danske forskere har påvist en forbindelse mellem sygdommen og ændringer i sammensætningen af den orale mikrobiota.

Psoriasis
Foto: Shutterstock

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sygdom, som rammer ca. 2 % af befolkningen i vores del af verden.

Det er karakteristisk for psoriasis, at overaktivering af immunsystemet medfører lokale inflammatoriske reaktioner i huden og generel inflammation med forøget niveau af cytokiner i blodbanen.

Sygdommen har dermed en del træk til fælles med parodontitis, og der er faktisk indikationer på, at der er sammenhæng mellem parodontitis og psoriasis, idet forekomst af den ene sygdom medfører forøget risiko for at udvikle den anden.

Forskere fra Odontologisk Institut (Københavns Universitet), Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital har undersøgt den orale mikrobiota hos 27 patienter med psoriasis (uden samtidig parodontitis), 58 patienter med parodontitis (uden psoriasis) og 52 raske kontrolpersoner.

29 % af de oprindeligt indskrevne psoriasispatienter måtte ekskluderes fra undersøgelsen på grund af parodontitis, hvilket bekræfter, at psoriasis medfører forøget risiko for parodontitis.

Mikrobiotaen hos psoriasispatienterne adskilte sig tydeligt fra parodontitispatienternes mikrobiota, idet der var lavere forekomst af en række typiske parodontitisbakterier. Men der var også klare forskelle i forhold til raske personer, idet otte bakteriearter forekom markant hyppigere ved psoriasis, mens andre 13 arter forekom markant sjældnere.

Undersøgelsens resultater tyder således på, at psoriasis medfører ændringer i sammensætningen af den orale mikrobiota.

Noget tilsvarende kendes fra andre systemiske sygdomme som fx diabetes, reumatoid artritis og inflammatorisk tarmsygdom.

Belstrøm D, Eiberg JM, Enevold C, Grande MA, Jensen CAJ, Skov L, Hansen PR. Salivary microbiota and inflammationrelated proteins in patients with psoriasis. Oral Diseases 2020;26:677-87