Internationalt forskningsnyt:

E-cigaretter ændrer det orale mikrobiom i uheldig retning

Mikrobiomet hos e-cigaret-brugere adskiller sig fra rygere og ikke-rygere, og det minder om det mikrobiom, man finder hos parodontitispatienter. Det konkluderer amerikanske forskere i en ny undersøgelse.

e-cig
Foto: Shutterstock

Amerikanske forskere har publiceret en grundig undersøgelse af det orale (subgingivale) mikrobiom hos 123 unge voksne personer (21-35 år), som var uden almensygdomme og havde sunde parodontale forhold.

Personerne var fordelt på fem grupper: Rygere (n = 25), ikke-rygere (n = 25), e-cigaretbrugere (n = 20), eksrygere, der brugte e-cigaretter (n = 25), og personer, der både var rygere og e-cigaretbrugere (n = 28).

Undersøgelserne viste bl.a.: E-cigaretbrugere havde et veldefineret oralt mikrobiom, der adskilte sig fra både rygeres og ikke-rygeres mikrobiomer, mens eksrygere med e-cigaretforbrug og blandingsmisbrugere af rygning og e-cigaretter havde mikrobiomer, der mindede om e-cigaretbrugeres.

E-cigaretbrugeres mikrobiom mindede om mikrobiomet hos patienter med parodontitis.

E-cigaretbrugere og rygere havde forhøjet aktivitet af en række cytokiner i gingivalvæsken; men cytokinsammensætningen var forskellig i de to grupper.

E-cigaretaerosoler påvirkede udviklingen af plak in vitro, idet gener, der koder for opbygning af cellevæg og kapsel, blev fremmet.

Påvirkningen af plakudviklingen var ikke relateret til nikotinindholdet i e-cigaretterne, men snarere til forekomsten af glycol og glycerol. Disse to sukkeralkoholer anvendes som drivmidler i e-cigaretter og kan desuden udnyttes som næringskilde af visse plakbakterier.

Kommentar

Lektor, dr.odont., ph.d. Daniel Belstrøm
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Indeværende artikel er baseret på resultater fra en tværsnitsundersøgelse af det orale mikrobiom hos e-cigaretrygere.

De nyeste molekylærbiologiske metoder benyttes til at dokumentere, at sammensætningen og genekspressionen af det orale mikrobiom hos e-cigaretrygere er signifikant forskelligt fra henholdsvis ikke-rygere og cigaretrygere.

På denne baggrund konkluderes, at e-cigaretter udgør en permanent økologisk påvirkning af det orale mikrobiom, som medfører, at det orale mikrobiom hos raske personer i forhold til sammensætning og genekspression minder om det, der er identificeret subgingivalt hos patienter med parodontitis.

Ligeledes dokumenteres via kvantificering af inflammatoriske signalmolekyler, at e-cigaretrygere har et forhøjet niveau af proinflammatoriske cytokiner i gingivalvæsken, hvilket er sammenligneligt med fund hos cigaretrygere.

Baseret på disse fund konkluderer forfatterne, at rygning af e-cigaretter er forbundet med en forskydning i det orale mikrobiom samt et forhøjet niveau af proinflammatoriske cytokiner i gingivalvæsken, hvilket muligvis medfører øget risiko for parodontitis.

Der er tale om et utroligt velgennemført studie udført af en af verdens førende grupper indenfor oral mikrobiologi, som er publiceret i et tidsskrift med endog meget høj anerkendelse.

Ganesan SM, Dabdouob SM, Nagaraja HN et al. Adverse effects of electronic cigarettes on the disease-naïve oral microbiome. Sci Adv 2020;6:eaaz0108.