Ny viden:

Stærke indicier for sammenhæng mellem mundhygiejne og COVID-19

Dårlig mundhygiejne kan være skyld i COVID-19-komplikationer, er der meget, som tyder på ifølge britiske forskere.

Covid-19

Risikofaktorerne for, at en COVID-19-infektion får et kompliceret eller fatalt forløb, er: høj alder, hankøn, diabetes, fedme, hypertension og hjerte-kar-sygdom.

Disse faktorer kan dog kun forklare halvdelen af dødsfaldene i forbindelse med COVID-19, mens resten af dødsfaldene tilsyneladende rammer sunde og raske personer.

Britiske forskere har derfor overvejet, om orale forhold kunne spille en rolle.

Bakteriel superinfektion forekommer ofte ved virusinfektioner i luftvejene, og hos de hårdest ramte COVID-19-patienter ses forhøjet forekomst af neutrofile granulocytter, hvilket tyder på bakteriel infektion. Antibiotikumbehandling indgår følgelig også meget hyppigt i behandlingen af COVID-19-patienter.

Man ved fra tidligere undersøgelser, at orale bakterier kan give anledning til pneumoni hos ældre og svækkede personer, og der er påvist forekomst af parodontitisbakterier hos patienter med kompliceret forløb af COVID-19.

Endelig er det vist, at forbedring af mundhygiejnen kan reducere både forekomst og dødelighed af pneumonier hos plejehjemsbeboere.

Indtil videre er sammenhængen mellem mundhygiejne og COVID-19 spekulativ; men forfatterne finder indicierne så stærke, at de opfordrer til øget forskning i området.

De anbefaler endvidere, at man har fokus på mundhygiejnen under en SARS-CoV-2-infektion med henblik på at reducere bakterietrykket fra mundhulen og nedbringe risikoen for superinfektion med orale mikroorganismer.

Sampson V, Kamona N, Sampson A. Could there be a link between oral hygiene and the severity of SARS-CoV-2 infections? Br Dent J 2020;228:971-5.