Dansk forskningsnyt:

Oral mucositis: Honning kan måske forebygge

Tre studier tyder på, at lokal applikation og systemisk indtag af honning kan reducere sværhedsgraden af Oral Mucositis hos patienter med hoved-hals-cancer, der får strålebehandling og/eller kemoterapi.

Honning
Foto: Shutterstock

Oral mucositis (OM) er en hyppigt forekommende bivirkning hos patienter, der i forbindelse med hoved-hals-cancer får stråleterapi (med eller uden samtidig kemoterapi), og hos patienter, der behandles med højdosis cancerkemoterapi.

Tilstanden kan være så invaliderende, at midlertidig seponering af cancerbehandlingen kan være påkrævet.

Multinational Association of Supportive Care in Cancer/ International Society of Oral Oncology har nedsat en ekspertgruppe med henblik på at vurdere, om en række naturprodukter, spytstimulerende midler og probiotika kan forebygge fremkomst af OM.

Blandt de 22 eksperter er lektor Siri Beier Jensen fra Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed).

Gruppen har udarbejdet en oversigt, som er baseret på 58 publicerede studier.

For de fleste af de undersøgte stoffer (fx aloe vera, propolis, kamille, laktobaciller) var evidensmaterialet så beskedent, at der ikke kunne angives nogen retningslinje, og selv for de bedst dokumenterede tiltag var det ikke muligt at give en decideret anbefaling (Recommendation); men i to tilfælde blev der givet en betinget anbefaling (Suggestion).

Tre randomiserede kontrollerede studier tyder på, at honning (kombination af lokal applikation og systemisk indtag) forebyggende kan reducere sværhedsgraden af OM hos patienter med hoved-hals-cancer, som får stråleterapi med eller uden samtidig kemoterapi.

Forfatterne understreger dog, at honning er et cariogent produkt, og at daglig brug af honning i længere perioder forudsætter, at der samtidig iværksættes et strikt mundhygiejneprogram.

To randomiserede kontrollerede studier tyder på, at tyggegummi ikke har nogen forebyggende effekt på OM hos børnepatienter i behandling med kemoterapi for hæmatologiske cancere eller solide tumorer, og man fraråder derfor brug af tyggegummi på denne indikation.

Dette udelukker dog ikke, at tyggegummi kan have andre gavnlige virkninger som fx at stimulere spytsekretion og give en frisk smag i munden.

Yarom N, Hovan A, Bossi P, Ariyawardana A, Jensen SB et al. Systematic review of natural and miscellaneous agents, for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines – part 2: honey, herbal compounds, saliva stimulants, probiotics, and miscellaneous agents. Supportive Care in Cancer 2020;28:2457-72.