Dansk forskningsnyt:

Retsodontologi: CT-scanning er værdifuldt

CT-scanning kan generelt ikke anbefales som erstatning for klinisk og radiologisk undersøgelse ved identifikation af dødfundne personer. Til gengæld er metoden et værdifuldt supplement, vurderer forskere fra universiteter i København, Aarhus og Amsterdam.

Røntgen
Foto: Lizette Kabré

Odontologsk undersøgelse er – sammen med fingeraftryk og DNA-analyser – et vigtigt led i identifikationen af dødfundne personer.

Normalt foretages der en detaljeret registrering af tilstedeværende tænder og restaureringer baseret på klinisk undersøgelse og intraorale røntgenoptagelser.

I de senere år har man flere steder suppleret undersøgelsen med en CT-scanning.

CT-scanning kan være særlig relevant i situationer, hvor ofrene på grund af fare for stråling eller kontamination med farligt biologisk eller kemisk materiale er pakket ind i forseglede ligposer, og klinisk undersøgelse ikke er mulig.

Forskere fra universiteterne i København, Amsterdam og Aarhus har derfor undersøgt, hvor godt registrering ved hjælp af CT-scanning alene stemmer overens med registrering ved fuld klinisk og radiologisk undersøgelse.

Undersøgelsen er baseret på 100 afsluttede identifikationssager fra Retsmedicinsk Institut i København, hvor der forelå både fuld klinisk-radiologisk registrering og CT-scanning.

Resultaterne viste, at CT-scanning er velegnet til identifikation af tænder, kroner, broer, endodontiske behandlinger og fyldninger.

Derimod var der problemer med registrering af kronematerialer og fyldningers fladeudbredelse samt med identifikation af små tandfarvede fyldninger.

Forskerne konkluderer, at CT-scanning ikke generelt kan anbefales som erstatning for klinisk og radiologisk undersøgelse; men metoden er et værdifuldt supplement, især som initial screeningsundersøgelse ved massedødsfald, hvor man meget hurtigt kan afgøre, hvilken type person det drejer sig om (fx barn, voksen, protesebærer).

Jensen ND, Ulloa PC, Arge S, Bindslev DA, Lynnerup N. Odontological identification dental charts based upon postmortem computed tomography compared to dental charts based upon postmortem clinical examinations. Forensic Sci Med Pathol 2020;16:272-80.