Internationalt forskningsnyt:

Rygestop mindsker risikoen for tandtab – men først efter lang tid

Hele 15 år skal der til, inden risikoen for tandtab er den samme hos eksrygere som hos ikke-rygere. Det viser et nyt studie.

Rygestop tandtab

Rygning er den vigtigste risikofaktor for parodontitis og dermed ultimativt for tandtab.

Brasilianske forskere har derfor gennemført en systematisk oversigt med henblik på at afklare, om rygestop medfører nedsat risiko for at miste tænder.

I oversigten indgår i alt 21 studier.

14 af studierne var tværsnitsstudier, og i disse blev der ikke fundet nogen signifikante forskelle mellem rygere og eksrygere med hensyn til tandtab eller tandløshed. Men forfatterne påpeger, at tværsnitsstudier kun giver et øjebliksbillede, mens det ikke er muligt at studere sammenhænge over tid mellem årsag (rygestop) og virkning (tandtab).

De sidste syv undersøgelser var longitudinelle studier med i alt 70.898 patienter og observationstider fra fire til 35 år.

Kun ét af studierne havde høj risiko for bias, mens de øvrige havde lav eller moderat risiko for bias.

Samlet viste disse undersøgelser, at eksrygere havde samme risiko for at miste tænder som folk, der aldrig havde røget, mens aktive rygere havde mere end dobbelt så stor risiko for tandtab som ikke-rygere.

En stor del af variationen i materialet (60 %) kunne forklares ud fra længden af rygestoppet, dvs. jo længere personerne var ”stoffri”, jo mindre var risikoen for at miste tænder.

Kommentar

Seniorforsker, ph.d., mph Wenche Sylling Borgnakke, University of Michigan School of Dentistry

– Vores nye undersøgelse af 258 patienter med mellem 10 og 47 års kontinuerlig opfølgning med gennemsnitligt 2,24 besøg om året efter parodontalbehandling viste, at risikoen for tandtab også afhang af intensiteten af rygningen både før og efter rygestoppet.

Ikke-rygere mistede ca. to tænder, rygere af <10 cigaretter/dag knap tre og storrygere næsten seks tænder i observationsperioden.

Så selv om patienterne var holdt op med at ryge, mistede de alligevel flere tænder end ikke-rygere.

Endvidere skulle der forløbe 15 år efter rygestoppet, inden risikoen for tandtab var den samme hos eksrygere som hos ikke-rygere med et årligt risikofald på 6 %.

Således har cigaretrygning ikke alene samtidige negative virkninger, men også alvorlige langtidsvirkninger mht. forringet parodontal sundhed selv meget længe efter rygestoppet.

Konklusionen er, at alle niveauer af rygning forårsager permanent og accelereret skade. Derfor er det uhyre vigtigt at tilskynde rygestop hurtigst muligt – og helst at forebygge rygestart.

Tandplejepersonale kan derigennem spille vigtige roller i deres patienters sundhed.

Souto MLS, Rovai SR, Villar CC et al. Effect of smoking cessation on tooth loss: a systematic review with meta-analysis. BMC Oral Health 2019;19:245. https://doi.org/10.1186/s12903-019-0930-2 Ravidà A, Troiano G, Qazi M et al. Dose-dependent effect of smoking and smoking cessation on periodontitis-related tooth loss during 10-47 years periodontal maintenance – a retrospective study in compliant cohort. J Clin Periodontol 2020:47:1132-43.