Ny rapport om social ulighed:

Pigernes tænder bliver ramt hårdest

Den sociale ulighed i tandsundhed er større blandt piger, og den er stigende. Det viser ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Tandbørste i krus
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

At social ulighed ses i tænderne, ved de fleste. Men at den i højere og stigende grad ses hos piger end hos drenge, er nyt.

Ifølge en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen var det i 2017 kun 43 % af piger med ufaglærte forældre, der havde en god tandsundhed, men det var 48 % af drengene.

Samtidig er der ifølge Sundhedsstyrelsen kommet en større social ulighed i pigers tandsundhed i perioden 2010-­2017.

I Tandlægeforeningen kan formand for de offentligt ansatte tandlæger ikke genkende billedet fra rapporten Social ulighed i sundhed og sygdom.

– Jeg ser ikke den forskel på piger og drenge, men jeg møder forældre til en søskendeflok af begge køn, der fortæller, at de hjælper drengene mere med tandbørstningen. Den systematiske hjerne er tidligere udviklet hos piger, så de kan mere på et tidligere stadie, men måske bliver de overladt til sig selv for tidligt, siger Susanne Egtoft Nielsen.

Susanne Egtoft Nielsen afviser samtidig, at tallene fra rapporten giver anledning til at øge indsatsen overfor pigerne.

– Gruppen af børn fra lavtuddannede hjem har været en fokusgruppe for de fleste kommuner i mange år, men måske har indsatsen virket bedre overfor drengene. Det er ikke til at vide, siger hun.

Uligheden stor trods indsats
Hvis man ser nærmere på tallene i rapporten, ses det da også, at tandsundheden generelt er stigende blandt børn og unge, defineret ved ingen caries på baggrund af informationer fra Det Centrale Odontologiske Register.

I 2010 var det knap halvdelen, der havde en god tandsundhed, mens det i 2017 var 65 %.

Men hvis man zoomer ind på tallene, ser man stadig den sociale ulighed, og at den er uforandret over de sidste syv år trods det øget fokus i kommunerne.

For selvom flere børn og unge med ufaglærte forældre har fået en bedre tandsundhed, så er det fortsat kun 45 %, mens det er 73 % blandt børn af højt uddannede.

– Dem, der er svære at nå ind til, er rigtig svære at nå ind til, men også her er der sket forbedringer. Det går bare meget langsommere end gruppen af børn med højtuddannede forældre, siger Susanne Egtoft Nielsen. 

Det viser undersøgelsen

PIGER MED GOD TANDSUNDHED I 2017

Forældre med grundskole
43 %

Forældre med videregående uddannelse
71 %

DRENGE MED GOD TANDSUNDHED I 2017

Forældre med grundskole
48 %

Forældre med videregående uddannelse
74 %

Social ulighed i sundhed og sygdom. Udviklingen i Danmark i perioden 2010 - 2017. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2020.