Dansk forskningsnyt:

Astmamedicin forårsager ikke MIH

En ny dansk tværsnitsundersøgelse tyder ikke på, at der er sammenhæng mellem astma og hypomineralisation af molarer og incisiver (MIH).

Astma
Foto: Shutterstock

Astma er ret udbredt blandt danske børn, og da de hyppigst anvendte lægemidler mod astma indeholder kortikosteroider, som påvirker knoglemineralisationen, kan det tænkes, at også tændernes mineralisation forstyrres.

En ny dansk tværsnitsundersøgelse tyder imidlertid ikke på, at der er sammenhæng mellem astma og hypomineralisation af molarer og incisiver (MIH).

Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Aalborg Kommunes Tandpleje, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed).

I undersøgelsen indgår 1.837 (91,7 %) børn fra Aalborg Kommune, som er født i året 2000.

Børnene blev undersøgt klinisk i niårsalderen, og der blev indhentet registeroplysninger vedrørende medicinforbrug og generel sundhed. 29,5 % af børnene udviste tegn på MIH (19,2 % med hvide opaciteter alene og 7,1 % med substanstab). 37 % af børnene havde fået udskrevet astmamedicin mindst én gang; men kun 2,6 % havde fået inhalationspræparater med både kortikosteroider og β-2-agonister.

Blandt børnene med to inhalationspræparater var odds ratio (OR) for MIH 1,48.

Men når der blev korrigeret for forhold som køn, antibiotikaforbrug, moderens rygevaner, præ- og perinatale komplikationer samt hospitalsindlæggelser, var OR kun 0,95 (0,60-1,51).

Forskerne konkluderer på den baggrund, at astmamedicin ikke øger prævalensen af MIH blandt danske børn.

Kilde: 
Wogelius P, Viuff JH, Haubek D.
Use of asthma drugs and prevalence of molar incisor hypomineralization.
Int J Paediatr Dent 2020;30:734-40.