Leder:

"HK udnytter coronakrisen"

Det fremstår som den rene opportunisme, når HK opfordrer sundhedsmyndighederne til at lukke klinikker for ikke-akutte behandlinger. Det skriver Tandlægeforeningens formand og to udvalgsformænd.

Egtoft, Kleist og Schønwaldt
Foto: Thomas Nielsen

LEDER AF

Susanne Egtoft Nielsen, formand for
offentligt ansatte tandlæger

Susanne Kleist, formand for Tandlæge
-foreningen

Torben Schønwaldt, formand for Klinikejer
-udvalget

"Alle klinikker bør lukke for ikke-akutte behandlinger”.

Det skrev HK i en pressemeddelelse i januar.

Det er stik imod sundhedsmyndighedernes vurdering, og heldigvis har HK ikke haft held med deres forslag.

Men det sætter alligevel spørgsmålstegn ved sikkerheden på de private og offentlige tandklinikker i Danmark. Tandlægeforeningen mener, HK udnytter coronakrisen til at tjene egne fagforeningsmæssige interesser.

Man foreslår klinikkerne lukket i stedet for at understøtte sundhedsmyndighedernes vurdering af klinikkerne som del af det kritiske beredskab.

HK henviser til medlemmernes nervøsitet som begrundelse, men har ingen sundhedsfaglig begrundelse eller risikomæssig analyse for forslaget.

Det er decideret ærekrænkende og skaber et kunstigt modsætningsforhold

Det fremstår som den rene opportunisme, hvor HK forsøger at profilere sig på sundhedsbekymring og sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes dømmekraft.

Ifølge HK ønsker de at beskytte klinikassistenterne på klinikkerne, men de puster samtidig til frygten blandt deres medlemmer.

HK mere end antyder, at klinikejerne er ligeglade med medarbejderes og patienters sikkerhed og blot vil holde åbent for at tjene penge.

Det er decideret ærekrænkende og skaber et kunstigt modsætningsforhold mellem klinikassistenter og klinikledelse, som vi slet ikke kan genkende fra vores hverdag, hvor vi hver dag sidder knæ ved knæ.

Læs også TF: "HK's opfordring er forstemmende" 

Sundhed i munden og sundhed i kroppen hænger tæt sammen.

Regelmæssig tandpleje er vigtigt i en tid med en alvorlig sundhedspandemi, hvor smitten rammer de svageste, de syge og de gamle hårdt.

Børnene har brug for tandbehandling og tandretning, og hvis de skal vente halve og hele år, går det ud over den høje tandstatus hos danske børn og unge.

Børnene har også brug for den tryghed, det er at kunne komme hos den tandlæge, de kender fra hverdagen.

De skal ikke på akutklinikker.

Vi finder os ikke i organisationsfjendtlig mistænkeliggørelse og ubegrundede beskyldninger.

Man kan få den tanke, at HK’s forslag handler om at skaffe flere medlemmer til HK.

Der er ca. 6.000 klinikassistenter på de private klinikker og ca. 1.000 på de offentlige klinikker, men det er kun 50-70 %, der er medlem af HK.

Medlemstallet i HK har været støt faldende i mange år, men efter angrebet på klinikkerne i foråret fik de 380 nye medlemmer.

Det skete med en skræmmekampagne i pressen og sociale medier, hvor HK angreb tandklinikkerne for at være ”Coronareder” og ”Coronabomber”.

Det er altså nye HKmedlemmer, skaffet ved at undergrave klinikkernes troværdighed.

Det er sørgeligt, at HK bruger coronakrisen til at skabe konflikt på deres medlemmers arbejdspladser.

Hvis man undergraver klinikkernes troværdighed, undergraver man jo samtidig de stillinger, som medlemmerne varetager.

Kan det virkelig være i klinikassistenternes bedste interesse at fjerne grundlaget for deres jobs?

Det er i hvert fald en fagforeningsstrategi, som er uhyre tvivlsom på lang sigt.

Tandlægeforeningen kan ikke sidde overhørig, når HK igen og igen udnytter coronakrisen til at tjene fagforeningsmæssige interesser på et udokumenteret grundlag.

Vi finder os ikke i organisationsfjendtlig mistænkeliggørelse og ubegrundede beskyldninger.