Nyhed:

Zendium hædrer forskning i socialt udsattes tandsundhed

Esben Boeskov Øzhayat brænder i sin forskning for at finde løsninger på de strukturelle forhold, som fastholder problemerne med dårlig tandsundhed hos udsatte grupper i Danmark. Hans forskning ved Københavns Universitet fremhæves og hædres med årets Zendium Forskerpris.

Esben Boeskov Øzhayat
Foto: Zendium

Esben Boeskov Øzhayat forsker i profylaktiske tiltag hos sårbare grupper i Danmark, og derigennem har han skabt et bedre overblik over tandsundheden hos særligt sårbare borgere. Ved siden af dette gør han en stor indsats for den tværfaglige forskning, som også er vigtig i relation til de sårbare grupper og odontologien i almindelighed.

For Esben Boeskov Øzhayat er forskning for forskningens egen skyld ikke nok. For ham skal forskningen give mening og være relevant for samfundet – og skal helst føre til politiske ændringer, som fx den nye socialtandplejes opgør med alt for bureaukratiske ansøgningsprocesser.

– Vi taler om nogle af de mest udsatte og skrøbelige mennesker i Danmark. Det er ikke i orden, at vi ikke gør mere for deres sundhed og behandler dem som en slags B-hold, siger Esben Boeskov Øzhayat.

Implantater interesserede ikke

Esben Boeskov Øzhayat kommer oprindeligt fra Vig, men flyttede i år 2000 til København for at læse til tandlæge. Han blev hurtigt interesseret i forskning, men faldt ikke for det emne, der var mest oppe i tiden på det tidspunkt – implantater.

Forskeren brænder derimod for patienten, for at sætte patienten i centrum og for, hvordan man bedre kan inddrage patienten – det, der også kaldes for patient empowerment. Det blev startskuddet til hans forskerkarriere og sikrede ham det første stipendium, til trods for, at mange undrede sig over hans mere utraditionelle fokus på patient- og samfundsvinklen.

Under udarbejdelsen af sit ph.d.-projekt arbejdede Esben Boeskov Øzhayat bl.a. sammen med antropolog Beth Elverdam. Hendes bidrag åbnede op for, at Esben fik et helt nyt syn på forskning og sundhed, hvilket for alvor overbeviste ham om, at der var behov for en mere holistisk tilgang til tandsundhed hos udsatte borgere.

Aktivering, jobtræning og … selvfølgelig tandbehandling

Esben Boeskov Øzhayat har for nyligt afsluttet studie på et jobcenter i København Nordvest, hvor man søgte at motivere, støtte og vejlede en gruppe særligt udsatte kontanthjælpsmodtagere til at få tandbehandling med det håb at rykke dem tættere på arbejdsmarkedet. Man hjalp dem fx med at søge tilskud, ligesom man helt lavpraktisk var med til at bestille tid til tandbehandling. Projektet var en ubetinget succes.

Vores forsøg har vist, at den ekstra indsats gør en forskel. Vi får næppe de udsatte borgere i arbejde med god tandsundhed alene, men der er ingen tvivl om, at bedre tandsundhed bidrager til, at de rykker et niveau op inden for det kommunale system, og flere i forsøget er faktisk kommet i aktivering. Det er enormt inspirerende, og jeg er positivt overrasket over, hvor stor en forskel, det har gjort. Det, at få lavet tænder, bør være en del af værktøjskassen på lige fod med aktivering og jobtræning, siger Esben Boeskov Øzhayat.

Om Zendium Forskerpris

Hvert år uddeler Zendium en pris til en forsker eller formidler, der har gjort sig særligt bemærket indenfor odontologiens verden. Zendiums Forskerpris blevet uddelt siden 1984. Prismodtageren modtager 50.000 kr.