Fluoridindhold i drikkevand:

Reduktion gav uændret cariesforekomst

Drikkevand
Foto: Shutterstock

I Irland har man haft drikkevandsfluoridering i de fleste områder siden 1960’erne, og i kombination med generel brug af fluoridtandpasta har det medført kraftige reduktioner i cariesforekomsten blandt irske børn. Samtidig er prævalensen af dental fluorose steget, og regeringen besluttede derfor i 2002 at reducere fluoridindholdet i drikkevandet fra 0,8-1,0 ppm til 0,6-0,8 ppm samtidig med, at der blev udgivet mere præcise vejledninger for anvendelsen af fluoridtandpasta blandt børn.

Anbefalingerne gik på, at man først skulle anvende fluoridtandpasta fra toårsalderen, at mængden af tandpasta højst skulle være på størrelse med en ært, og at forældrene skulle overvåge børnenes tandbørstning til og med seksårsalderen. Irske forskere har nu gennemført et før og efter-studie, hvor de har sammenlignet forekomsten af caries og fluorose i to populationer af otteårige børn fra hhv. 2002 og 2017. I begge undersøgelser indgik børn fra Dublin, hvor alle blev forsynet med fluorideret drikkevand, og fra Cork- Kerry, hvor der både var områder med og uden fluoridering.

Den ændrede fluoridpolitik medførte ingen signifikante ændringer i forekomst eller alvorlighed af caries og fluorose i områder med fluoridering. I områder uden fluoridering var der højere prævalens af caries og lavere prævalens af fluorose end i de fluoriderede områder, men cariesforekomsten var mindre i disse områder i 2017 end i 2002.

Forfatterne konkluderer, at et fluoridindhold på 0,6-0,8 ppm i drikkevandet stadig giver effektiv cariesbeskyttelse. De formoder, at den manglende effekt på forekomsten af fluorose skyldes, at vejledningerne om brug af fluoridtandpasta ikke er blevet fulgt i tilstrækkelig grad.

James P, Harding M, Beecher T et al. Impact of reducing water fluoride on dental caries and fluorosis. J Dent Res 2021;100:507-14.