Dansk forskningsnyt:

Både additiv og subtraktiv teknik giver god pasform til kroner

Digital krone
Illustration: Shutterstock

Fremstilling af fuldkroner kan i dag ske fuldt digitalt med intraoral scanning og computerstyret formgivning (CAD) og produktion (CAM). Den hidtil hyppigst anvendte metode til produktion er subtraktiv fremstilling (SM), hvor restaureringen udfræses af en blok af det ønskede materiale. I de senere år er der imidlertid fremkommet flere former for additiv fremstilling (AM), hvor restaureringen bygges op ved trinvis pålejring af tynde materialelag i en 3d-printer.

Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Aarhus Universitet) har undersøgt, om der er forskel på den marginale og interne pasform for kroner, der er fremstillet med de to nævnte teknikker. 20 intakte ekstraherede tredjemolarer blev præpareret til fuldkrone med accentueret chamferpræparation og fordelt i to lige store grupper. Til den ene gruppe blev der fremstillet hybridresinkroner ved hjælp af SM, mens den anden gruppe fik tilsvarende kroner fremstillet med AM.

Den marginale pasform var ved SM 91 μm før cementering og 85 μm efter cementering. De tilsvarende værdier ved AM var 75 μm og 71 μm; men der var ikke signifikant forskel på pasformen i de to grupper. Der var heller ingen systematiske forskelle på den interne pasform på kroner fremstillet med de to teknikker, idet SM-kroner havde bedre pasform aksialt, mens AM-kroner havde bedre pasform okklusalt.

Forskerne hæfter sig ved, at den marginale pasform for begge metoders vedkommende lå inden for klinisk acceptable grænser både før og efter cementering, og at der ikke var signifikant forskel på pasformen i de to grupper.

Kilde: Haddadi Y, Ranjkesh B, Isidor F, Bahrami G. Marginal and internal fit of crowns based on additive or subtractive manufacturing. Biomater Investig Dent 2021;8:87-91.