COVID-19:

PA-patienter har tre gange så stor risiko for indlæggelse

COVID-19-patienter med parodontitis har øget risiko for komplicerede sygdomsforløb på flere parametre. Det viser nyt opsigtsvækkende studie. Studiet bekræfter, hvor vigtigt det er, at tandklinikker holdes åbne, mener formanden for Tandlægeforeningen.

Covid-19
Tekst: METTE WALLACH / Foto: Shutterstock

Tre gange så stor risiko for at blive indlagt på intensivafdeling, godt fire gange så stor risiko for at komme i respirator og næsten ni gange så stor risiko for at dø.

Sådan ser det ud for COVID-19-patienter med parodontitis sammenlignet med COVID-19-patienter uden parodontitis.

Det viser et nyt studie, som en international forskergruppe står bag, og som bliver omtalt her.

Professor, dr.odont. Palle Holmstrup fra Tandlægeskolen i København kalder studiet for særdeles spændende, fordi det bekræfter tanken om, at en inflammatorisk tilstand som parodontitis er associeret med COVID-19¬-infektion.

Præcist som parodontitis er associeret med hjerte-karsygdom, diabetes og reumatoid artrit.

– Det er en væsentlig observation, at patienter med parodontitis har haft en betydeligt større risiko for et kompliceret COVID-19-forløb end patienter uden parodontitis, mener Palle Holmstrup og uddyber:

– En hypotese blandt flere kan være, at parodontitis supplerer det inflammatoriske ”drive” ved at øge den systemiske ”low-grade inflammation”, hvilket kan være skadeligt for de berørte patienter.

Studiet cementerer vores budskab Sundmund Sundkrop

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

PA-behandling er vigtig
Da der er tale om et tværsnitsstudie, kan man dog ikke udtale sig om årsagsforhold, understreger Palle Holmstrup.

Og det er derfor kun på et hypotetisk plan, man kan forestille sig, at behandling af parodontitis kunne have gavnlig effekt på forløbet af en COVID-19- infektion.

– Jeg mener dog alligevel, man kan tillade sig at sige, at parodontalbehandling er vigtig for alle. Ikke bare for at redde tænder men også for den generelle helbredstilstand, da en sådan behandling bl.a. kan medvirke til at sænke den systemiske ”low-grade inflammation”, forklarer Palle Holmstrup, der dog også hæfter sig ved, at odds ratio for død angivet som 8,81 i studiet ikke er et signifikant fund, men han peger samtidig på, at kun få patienter indgik i gruppen.

Ønske om flere danske data

Studiet er fra Qatar, hvor man både har adgang til generelle helbredsdata, rygevaner og orale røntgenbilleder. Derved har man haft mulighed for at registrere approximalt knogletab som udtryk for forekomsten af parodontitis og for at korrigere for kendte ”confounding factors”. Det forklarer Palle Holmstrup og påpeger, at man kunne ønske sig samme muligheder i Danmark, hvor der ikke findes registre med parodontale diagnoser eller orale røntgenbilleder.

Understøtter Sundmund Sundkrop
Hos Tandlægeforeningen mener formand, Susanne Kleist, at studiet bekræfter vigtigheden i tandplejens forebyggende arbejde:

– Studiet cementerer vores budskab Sundmund Sundkrop og understreger vigtigheden af, at tandklinikker holder åbent også for forebyggende behandlinger under COVID-19-pandemien, siger hun.

Derudover påpeger Susanne Kleist, at omsorgstandplejens forebyggende arbejde på landets plejehjem er uhyre vigtigt:

– Studiet bekræfter endnu en gang, at plejehjemsbeboere er en sårbar gruppe især over for COVID-19. Derfor er det vigtigt, at omsorgstandplejen har adgang til landets plejehjem og fastholder den gode dialog med de enkelte plejehjem, som de allerede har, siger Susanne Kleist.