Dansk forskningsnyt:

Proteomanalyse kan give forbedret diagnostik af PSS

Vatpind spyt
Foto: Shutterstock

Proteomet er betegnelsen for den totale proteinmængde i en organisme, celle eller vævstype.

Forskere fra Odontologisk Institut (Københavns Universitet) og Frederiksberg Hospital har foretaget en analyse af proteomet i spyt, plasma og spytkirtelvæv hos patienter med primært Sjögrens syndrom (PSS).

Undersøgelsen omfatter en gruppe på 24 voksne patienter, som efter grundig undersøgelse blev diagnosticeret med PSS, og en kontrolgruppe på 16 personer, der havde PSS-lignende symptomer, men ved nærmere udredning viste sig ikke at have sygdommen.

Tre af proteinerne viste sig særligt lovende som diagnostiske markører

Resultaterne viste, at spyttet var mere velegnet end plasma og kirtelvæv til at adskille de to grupper.

Hele 40 proteiner var signifikant op- eller nedreguleret i spyttet hos patienter med PSS sammenlignet med kontrolgruppen.

Tre af proteinerne (neutrofil elastase, calreticulin og tripartite motif-containing protein 29) viste sig særligt lovende som diagnostiske markører, idet samtidig opregulering af disse tre proteiner med 97 % sikkerhed kunne adskille patienter med PSS fra patienter med PSS-lignende symptomer.

Forfatterne understreger dog, at biomarkørernes forekomst må undersøges i større kohorter af PSS-patienter og sammenlignes med andre autoimmune inflammatoriske sygdomme som fx lupus erytematosus, før de eventuelt kan finde anvendelse som diagnostisk hjælpemiddel i klinikken.

Kilde

Sembler-Møller ML, Belstrøm D, Locht H, Pedersen AML. Proteomics of saliva, plasma, and salivary gland tissue in Sjögren’s syndrome and non-Sjögren patients identify novel biomarker candidates. J Proteomics 2020;225:103877.