Internationalt forskningsnyt:

Maskinelle rodfile - er billige kopier mere frakturresistente end originalprodukter?

Nyt studie viser, at reciprokerende file har en længere levetid end de roterende, og de billige file har signifikant længere levetid end originalprodukterne ved begge bevægelsesmønstre. Læs lektor, dr.odont. Lise-Lotte Kirkevangs vurdering af studiet.

Maskinel rodfil

Trods løbende produktudvikling er det stadig en forekommende komplikation, at roterende NiTi-file frakturerer under mekanisk udrensning af rodkanaler.

Der kan opstå to former for brud, cyklisk træthedsbrud, fx hvis et instrument i længere tid roterer i en krum kanal, eller overbelastningsbrud, fx hvis en fil forceres ned i en kanal og sætter sig fast.

Portugisiske og brasilianske forskere har i et laboratorieforsøg undersøgt forekomst af cyklisk træthedsbrud, og om filenes fabrikat og bevægelsesmønster kan påvirke den tid, der går, inden et træthedsbrud opstår.

Der blev undersøgt fem fabrikater: to originale rodfile (fremstillet i hhv. Schweiz og USA) og tre billige kopiprodukter (to fremstillet i Kina, et i Indien).

Kopiprodukterne havde samme udseende og mærkning som originalerne, og indholdet af nikkel og titanium var ens i de fem produkter.

Filene blev testet i en kunstig rodkanal (et krumt stålrør) med to forskellige bevægelsesmønstre: et roterende og et reciprokerende.

De reciprokerende file havde en længere levetid (52-156 %) end de roterende (P < 0,05).

Desuden viste det sig, at de billige file havde signifikant længere levetid end originalprodukterne ved begge bevægelsesmønstre (P < 0,05).

Forskerne anfører, at forskellene i filenes frakturresistens kan skyldes metallurgiske forhold som følge af hærdningsprocessen.

Kommentar af lektor, dr.odont. Lise-Lotte Kirkevang, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Undersøgelsen, der refereres her, er foretaget i et laboratorium under forhold, der ikke helt kan sammenlignes med de forhold, der arbejdes under i mundhulen på naturlige tænder.

Man kan derfor ikke direkte overføre deres resultater til anbefalinger, der gælder behandling af patienter. Man oplyser heller ikke, hvor mange file man initialt kasserer inden undersøgelsen pga. synlige fejl på filene.

Endvidere omhandler undersøgelsen kun træthedsbrud, mens overbelastningsbrud ikke vurderes. Helt overordnet kan man sige, at der er mange forskellige maskinelle filsystemer på markedet i dag, og at de alle kan lette det manuelle arbejde med at udrense og præparere rodkanaler.

Om man vælger et system frem for et andet, afhænger af personlige præferencer og specifikke ønsker om særlige egenskaber ved et instrument. Uanset hvilket system man anvender, er det essentielt, at man kender filenes egenskaber og følger fabrikantens anvisninger for at undgå både træthedsbrud og ikke mindst overbelastningsbrud.

Kilde

Martins JNR, Silva EJNL, Marques D et al. Influence of kinematics on the cyclic fatigue resistance of replicalike and original brand rotary instruments. J Endod 2020;46:1136-43.