Ny viden:

Demente og deprimerede ældre har svært ved at vurdere tyggeevnen

Demente er tilbøjelige til at overvurdere deres egen tyggeevne, mens de deprimerede ældre undervurderede deres egen tyggeevne. Det viser et nyt studie, hvor det bliver påpeget, at tandlæger bør man være opmærksom på de forhold.

Tallerken
Foto: Shutterstock

”Hvordan går det med at tygge maden?” er et spørgsmål, de fleste kan svare nogenlunde præcist på.

Men ikke hvis man er ældre og dement eller deprimeret.

Japanske forskere har i et tværsnitsstudie undersøgt 804 ældre plejehjemsbeboere.

Ved hjælp af standardmetoder var 70 af disse diagnosticeret med kognitiv svækkelse og 188 med symptomer på depression.

Den maksimale okklusionskraft, som er et surrogatmål for tyggeevnen, blev ligeledes målt med standardmetoder, og personernes oplevelse af tyggeevnen blev bedømt ved hjælp af et spørgeskema, hvor de skulle angive, hvor godt de følte sig i stand til at tygge 10 forskellige fødeemner.

Demente var tilbøjelige til at overvurdere deres egen tyggeevne, mens de deprimerede ældre undervurderede den

Resultaterne viste, at de demente var tilbøjelige til at overvurdere deres egen tyggeevne (OR 2,37), mens de deprimerede ældre undervurderede deres egen tyggeevne (OR 1,86).

25 af personerne var ramt af både demens og depression, og hos disse var det depressionen, der slog igennem, idet de også undervurderede tyggeevnen (OR 2,77).

Ifølge forfatterne er disse fund forventelige, idet demente ofte fornægter tegn på svækkelse, mens depressive personer generelt har en hyperaktiv højre hjernehalvdel, som er ansvarlig for negative følelser.

Som tandlæge bør man være opmærksom på disse forhold, især ved protetisk behandling af ældre depressive patienter, da disse ofte vil have en negativ opfattelse af behandlingsresultatet.

Kilde

Komiyama T, Ohi T, Hiratsuka T et al. Cognitive impairment and depressive symptoms lead to biases in self evaluated masticatory performance among community-dwelling older Japanese adults: the Tsurugaya Project. J Dent 2020;99:103403.