Ny viden:

PA-patienter har øget risiko for COVID-19-komplikationer

Opsigtsvækkende fund i et nyt casekontrolstudie viser, at COVID-19-patienter med parodontitis har øget risiko for indlæggelse på intensivafdeling, komme i respirator og for at dø.

Covid-19
Foto: Shutterstock

COVID-19-patienter med parodontitis har mere end tre gange så stor risiko for at blive indlagt på intensivafdeling, godt fire gange så stor risiko for at komme i respirator og næsten ni gange så stor risiko for at dø sammenlignet med COVID19-patienter uden parodontitis.

Det er de opsigtsvækkende fund i et casekontrolstudie, som en international forskergruppe netop har fået antaget til publikation i Journal of Clinical Periodontology.

I undersøgelsen indgik 568 patienter, som i perioden februar-juli 2020 blev indlagt med COVID-19.

Læs professor Palle Holmstrups vudering af studiet her

40 af dem havde komplicerede sygdomsforløb (intensiv indlæggelse, respiratorbehov eller død).

Der blev indsamlet informationer om patienternes parodontalstatus og andre forhold, som kunne hænge sammen med COVID-19-komplikationer (bl.a. BMI, rygning, astma, hjertesygdomme, diabetes og hypertension).

258 af patienterne havde parodontitis, og 33 af dem fik komplikationer, mens kun syv af de 310 patienter uden parodontitis fik komplikationer.

Efter korrektion for bl.a. alder, køn, BMI og rygerstatus beregnede forskerne odds ratio (OR) for COVID-19-komplikationer blandt patienter med parodontitis sammenlignet med patienter uden parodontitis.

OR var 3,67 for alle COVID-19-komplikationer; 3,54 for intensiv indlæggelse; 4,57 for respiratorbehandling og 8,81 for død.

Forskerne understreger, at man ikke ud fra tværsnitsstudier som dette kan påvise en årsagssammenhæng mellem parodontitis og kompliceret COVID-19-forløb; men hvis fremtidige studier kan påvise en sådan sammenhæng, vil det indebære, at parodontalbehandling bliver et vigtigt led i plejen af disse patienter.

Kilde

Marouf N, Cai W, Said KN et al. Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: a case-control study. J Clin Periodontol 2021. doi:10.1111/jcpe.13435. [Online ahead of print].