Advokat:

"Det var uhyggeligt at høre på HK's anklager"

Det var på et meget tyndt grundlag, at HK Privat slæbte 10 tandlæger og Tandlægeforeningen i Arbejdsretten. Det mener Morten Ulrich fra Bech-Bruun, der var tandlægerne og Tandlægeforeningens advokat i sagen. Han mener faktisk, at sagen truer ytringsfriheden.

Facebook HK illu
Tekst: METTE WALLACH / Illustration: Rasmus Meisler

Det var nærmest komisk, men også uhyggeligt, siger Morten Ulrich, der er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun og specialist i arbejdsret, da han gennemgår den netop afsluttede sag fra Arbejdsretten.

Her havde HK Privat anklaget 10 tandlæger samt Tandlægeforeningen for at have udvist organisationsfjendtlig adfærd under overenskomstforhandlingerne i foråret 2020.

Arbejdsretten frifandt både tandlægerne og Tandlægeforeningen, og det er Morten Ulrich, som repræsenterede tandlægerne og Tandlægeforeningen, langtfra overrasket over.

Det mener Morten Ulrich fra Bech-Bruun, der var tandlægerne og Tandlægeforeningens advokat i sagen.

Han mener faktisk, at sagen truer ytringsfriheden. 

– Fællesnævneren i Arbejdsrettens afgørelse var, at tandlægerne stod i en ekstraordinær situation i foråret 2020, hvor de dels var ramt af COVID-19 og dels af en truende arbejdskonflikt. Begge forhold truede reelt set klinikejernes økonomi, og det gav anledning til, at de indledte forskellige snakke på Facebook, hvor de ytrede deres frustrationer, siger Morten Ulrich og forklarer:

– Men ingen af tandlægerne havde talt direkte med deres klinikassistenter om deres organisationsforhold eller ytret sig fjendsk om HK direkte over for de ansatte. Så juridisk vurderer jeg, at HK intet havde at have sagen i.

Jeg synes, det var uhyggeligt at høre på anklagerne

MORTEN ULRICH, ADVOKAT, BECH-BRUUN

Som i Erasmus Montanus
At Morten Ulrich også direkte synes, at sagen var komisk, skyldes, at indholdet i klagepunkterne virkede til at være taget ud af en kontekst, som virkede absurd, mener han.

Han nævner et af klagepunkterne handler om, at nogle af tandlægerne i den lukkede gruppe ”Tandlæger” på Facebook havde sammenlignet HK med grise og svin ved bl.a. at skrive:

”At kæmpe en kamp mod HK på usaglige påstande og uordentlighed i det hele taget er som at kæmpe i en mudderkamp med en gris.”

– Det var som i Erasmus Montanus, siger Morten Ulrich og forklarer:

– Her sammenlignes Morlille med en sten, for en sten kan ikke flyve, og Morlille kan ikke flyve. Ergo må Morlille være en sten. Det er jo nærmest ikke til at se på med alvor, siger han.

Sagen kort

7. april 2021 frifandt Arbejdsretten de 10 tandlæger samt Tandlægeforeningen. I afgørelsen står bl.a.:

• De fremsatte udsagn må ses […] som udtryk for frustration over den situation, tandlægevirksomhederne i lyset af coronasituationen befandt sig i. Efter konteksten og indholdet af de omtvistede opslag samt den måde, opslagene er udformet på, finder Arbejdsretten, at ingen af de indklagede tandlægevirksomheder er fremkommet med udsagn, som udgør organisationsfjendtlig adfærd omfattet af hovedaftalens § 2.

• Da ingen af de indklagede tandlægevirksomheder har gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig adfærd, har Tandlægeforeningen ikke pådraget sig et organisationsansvar. Foreningen frifindes derfor for den nedlagte påstand om betaling af bod.

• Samlet konklusion: De indklagede frifindes.

• Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Privat skal betale 5.000 kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten.

Menige medlemmer var afgørende
At tandlægernes udsagn blev skrevet i en lukket Facebookgruppe, så Arbejdsretten som en formildende omstændighed, men det var langtfra afgørende, fortæller Morten Ulrich.

Hvad der derimod blev mere afgørende for udfaldet af sagen, var, at samtlige tandlæger er menige medlemmer af Tandlægeforeningen og dermed ikke organisationsrepræsentanter.

– Der er retspraksis for, at man kan blive dømt, hvis man som organisationsrepræsentant udtaler sig groft krænkende om modparten. Og her er det efter omstændighederne lige meget, hvor og hvordan man gør det, siger Morten Ulrich og forklarer om en sag fra 2008, hvor en direktør for et vagtfirma udtalte sig kritisk om vagtforbundet i et personaleblad.

Han blev dømt, fordi han samtidig var formand for arbejdsgiverforeningen.

– Men det var der jo ikke tale om i denne sag, understreger Morten Ulrich og fortæller, at HK Privat ikke havde fundet nogen retspraksis frem, der kunne støtte, at nogen af tandlægerne skulle dømmes.

Der er folk ude i samfundet, der holder eget skarpt øje med tandlægernes adfærd

MORTEN ULRICH, ADVOKAT, BECH-BRUUN

Sagen truer ytringsfriheden
Faktisk synes Morten Ulrich, at sagen var så tynd, at det blev helt uhyggeligt:

– Jeg sagde i Arbejdsretten, at jeg synes, det var uhyggeligt at høre på anklagerne. For det ledte tankerne hen på noget, der er meget langt fra Danmark, hvis man som menigt medlem af en faglig organisation, det være sig som arbejdsgiver eller medarbejder, ikke må udtale sig på den måde, som det er sket her, siger han og forklarer, at han dermed synes, at sagen truer ytringsfriheden.

– Det handler jo altid om at finde et balancepunkt for, hvornår noget er organisationsfjendtligt. Og hidtil har man fundet et udmærket balancepunkt, der stoppede ved organisationsrepræsentanter. Og nu prøver man så at gå et skridt videre for at se, om man kan få menige medlemmer dømt. Det er uhyggeligt, siger han.

Selvom tandlægerne nu har rettens ord for, at de i situationen gerne måtte ytre sig, som de havde gjort det i Faceookgruppen ”Tandlæger”, så ville Morten Ulrich ikke gøre det igen, hvis det var ham:

– Der er folk ude i samfundet, der holder meget skarpt øje med deres adfærd. Jeg vil ikke sige, at tandlægerne skal holde op med at diskutere i det lukkede forum, men de skal bare vide, at det kan have den konsekvens, at man skal møde i retten og lukke klinikken imens. Det er jo surt for tandlægerne, at de skulle bruge så meget tid på det, siger han.

SoMe er lig med offentlig

  • Betragt aldrig de gængse online-grupper (fx Facebookgrupper) som fortrolige eller private: Man kan aldrig vide sig sikker på, hvem der følger med i et online forum, hverken blandt deltagere eller udbyderen bag platformen. Især grupper med flere end meget få medlemmer skal man aldrig betragte som private. Del derfor aldrig personfølsomme oplysninger eller oplysninger, som i øvrigt er fortrolige som fx forretningshemmeligheder, på sociale mediers platforme.
  • Overvej brug af Facebook: Facebook indsamler data på alle brugere og profilerer fra dem. Det samme gælder tjenester, der er ejet af Facebook, fx Instagram og Whatsapp. For at bruge disse tjenester betaler du med dine data.
  • Find alternativer: Overvej at skifte Facebook Messenger og Facebook Grupper ud med tjenester som Wire.com, Signal eller Groupcare.com. Det er alle tjenester, der ikke indsamler data eller profilerer fra det. Husk dog på, at disse tjenester heller ikke sikrer, at uønskede personer ikke kan få adgang og kan dele data videre. En muldvarp finder altid et hul. Kilde: Pernille Tranberg, rådgiver i IT-sikkerhed