Dansk forskningsnyt:

Alder ingen hindring for implantat­behand­ling

Alder bør ikke være en hindring for implantatbehandling. Det viser et nyt retrospektivt langtidskohortestudie, som omfatter 74 patienter, der fik indsat i alt 218 implantater.

Implantatbehandling

Andreas Stavropoulos, som er professor i parodontologi i Malmö og Genève, har sammen med tyrkiske og østrigske forskere gennemført et retrospektivt langtidskohortestudie, som omfatter 74 patienter, der i årene 2006-2012 fik indsat i alt 218 implantater.

Patienterne var på indsættelsestidspunktet mindst 65 år gamle (gennemsnit 70,7 år), og implantaterne blev fulgt igennem mindst fem år (gennemsnit 6,2 år). 60,8 % af patienterne var blevet behandlet for parodontitis i stadium 3-4, og 24,3 % havde almensygdomme (fx diabetes, osteoporose eller reumatoid artritis). Kun 8 % var rygere.

I alt blev 10 implantater mistet i undersøgelsesperioden (fire tidligt inden belastning og seks senere i forløbet), og overlevelsesraten blev dermed 95,4 %.

Ved afsluttende kontrolundersøgelse havde 70,7 % af patienterne < 2 mm marginalt knoglesvind (gennemsnit 1,5 mm) omkring implantaterne, og kun 0,5 % havde et knoglesvind > 5 mm. Faktisk faldt det gennemsnitlige knoglesvind omkring implantaterne med stigende alder og lå under 0,5 mm på patienter ≥ 80 år.

Disse resultater stemmer overens med det, man finder hos yngre aldersgrupper (dvs. < 65 år).

Kilde

Etöz O, Bertl K, Kukla E, Ulm C, Ozmeric N, Stavropoulos A. How old is old for implant therapy in terms of implant survival and marginal bone levels after 5-11 years? Clin Oral Impl Res 2020 Dec 23. 
https://doi.org/10.1111/clr.13704  [Online ahead of print].