Internationalt forskningsnyt:

Arginin - fremtidens våben mod caries?

Nyt scoping review viser, at der mangler evidens for at inkludere arginin i tandpastaer. Dansk forsker efterlyser flere kliniske studier.

Revne i tand
Foto: Shutterstock

De seneste år har en del forskningsmæssig interesse været viet til de mulige cariesprofylaktiske virkninger af aminosyren arginin. Arginin udnyttes metabolisk af streptokokker som Streptococcus sanguinis, Streptococcus parasanguinis og Streptococcus gordonii til produktion af bl.a. basiske stoffer, hvorved miljøet i en cariogen plak kan ændres. Arginin fremmer væksten af de nævnte bakterier og hæmmer samtidig cariogene bakterier som Streptococcus mutans. Desuden fremmer arginin fluoridoptagelsen i demineraliserede emaljelæsioner.

Der er ikke tilstrækkelig evidens for at inkludere arginin i tandpastaer

Forskere fra Hongkong og New Zealand har gennemgået 39 tidligere publicerede artikler (18 kliniske studier, 10 in vitroforsøg og 11 oversigtsartikler).
De når frem til følgende vurderinger af kommercielt tilgængelige argininholdige produkter:

  • Fluoridtandpasta med 1,5 % arginin ser ud til at have en bedre cariesforebyggende virkning end fluoridtandpasta uden arginin.
  • Fluoridtandpasta med 8 % arginin ser ud til at have en cariesforebyggende virkning og bidrage til opretholdelse af et sundt oralt mikrobiom.
  • Sukkerfrit slik med arginin ser ud til at have større cariesforebyggende virkning end placeboslik uden arginin.
  • Der er ikke tilstrækkelig evidens til at vurdere virkninger af fluoridtandpasta med arginin og zink og uden fluorid.

Kommentar

Lektor, PH.D. Irene Dige, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

 – Caries er fortsat den mest prævalente tandsygdom på verdensplan, og der er derfor stadig stor forskningsinteresse omkring nye måder at kontrollere caries på, herunder brugen af arginin.

 Der er lavet en lang række studier om brugen af forskellige argininholdige produkter: in vitro-studier på relevante orale mikroorganismer, eksperimentelle studier, kliniske studier samt forskellige typer reviews. 

Denne undersøgelse er et ”scoping review”, der bruges til at give en vurdering af, hvad der eksisterer af forskning på emnet – i dette tilfælde evidens for arginins rolle icariesforebyggelse – samt finde huller i den eksisterende forskning og pege på behov for fremtidig forskning.

Denne type review bringer ikke ny viden frem om de kliniske effekter af arginin, ligesom evidenssyntese på tværs af alle typer studier fra laboratorie til klinisk original forskning virker mærkværdig.

Studiet konkluderer ligesom en række tidligere systematiske reviews, at de eksisterende studier har lavt evidensniveau og problemer med publikationsbias. På trods af tegn på mulig forbedret cariesforebyggende virkning ved brug af arginin end med placebo og fluoridholdige tandpastaer alene er der således ikke tilstrækkelig evidens for at inkludere arginin i tandpastaer.

Studiet peger på et behov for flere veldesignede kliniske studier.

Kilde

Bijle MN, Ekambaram M, Yiu CKY. A scoping review on arginine in caries prevention. J Evid Base Dent Pract 2020;20:101470.