Ny viden:

Usikkert, om ortodontisk retentionsapparatur skader parodontiet

Ny systematisk oversigt sætter fokus på, om der er en sammenhæng mellem ortodontisk retentionsapparatur og parodontal sundhed.

Pochemåler

Schweiziske og græske forskere har udarbejdet en systematisk oversigt til belysning af, om fast retentionsapparatur påvirker patienternes parodontale sundhed i negativ retning. Oversigten omfatter 29 undersøgelser, heraf 11 randomiserede kontrollerede studier (RCT’er), hvor fast apparatur sammenlignes med aftageligt apparatur eller intet apparatur.

Enkelte af de refererede undersøgelser rapporterer om forøgede mængder af plak og calculus og mere udbredt gingival inflammation i relation til apparaturet; men der er ingen eksempler på forøget pochedybde eller gingival retraktion. 

Apparaturet er foreneligt med parodontal sundhed

Forfatterne konkluderer på den baggrund, at flertallet af studierne finder apparaturet foreneligt med parodontal sundhed, eller at det i det mindste ikke medfører alvorlige skader på parodontiet.

I en kommentar i tidsskriftet Evidence-Based Dentistry hæfter hollandske forskere sig imidlertid ved, at der dog var fem af de 29 inkluderede studier (heraf to RCT’er), der fandt forringet parodontal sundhed i relation til fast retentionsapparatur, og de påpeger desuden, at kvaliteten af undersøgelserne generelt ligger i den lave ende.

De konkluderer derfor, at der er behov for langtidsstudier af høj kvalitet, før man med sikkerhed kan drage konklusioner om sammenhængen mellem fast ortodontisk retentionsapparatur og parodontal sundhed.

Kilder

Arn ML, Dritsas K, Pandis N et al. The effects of fixed orthodontic retainers on periodontal health: A systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2020;157:156-64.

Steegmans PAJ, Muersinge Reynders RA. Fixed orthodontic retainers and periodontal health. Evid Based Dent 2020;21:146-9.