Dansk forskningsnyt:

En del teenagere er positive for A.a.

Ny undersøgelse viser, at en særlig virulent variant af A.a. optræder hos mange unge.

Pochemåler

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.) er en af nøglebakterierne for udvikling af parodontitis, især blandt unge. En særlig virulent variant af A.a. kaldet JP2-klonen forekommer hyppigt blandt unge i Nordvestafrika, og enkelte tilfælde er desuden beskrevet i Europa.

En forskergruppe fra Aarhus Universitet, Umeå Universitet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital har gennemført et tværsnitsstudie til belysning af forekomsten af A.a. og JP2- klonen blandt danske teenagere.

I undersøgelsen indgik 525 14-15-årige unge fra Aarhus Kommune. Deltagerne var tilfældigt udvalgt blandt de 3.165 danske statsborgere, der var født i 2003 og tilknyttet Tandplejen Aarhus. Alle blev klinisk undersøgt med registrering af plak, gingival blødning, pochedybde og klinisk fæsteniveau på alle tænder. Desuden blev der indsamlet plak- og salivaprøver, som efterfølgende blev undersøgt med Real-Time PCR for forekomst af A.a. og JP2-klonen af A.a..

I alt var 70 deltagere (13,3 %) positive for A.a. i plak og/eller saliva; men ingen var positive for JP2-klonen af A.a.. Forekomsten af A.a. var ikke jævnt fordelt inden for kommunen. Der var over 20 % positive i den af seks bydele med færrest etniske danskere (60 %) bosat, mens under 5 % var positive i den bydel med flest etniske danskere (94 %).

Gruppen med unge, der var positive for A.a., bestod af signifikant flere individer med fordybede pocher og fæstetab end gruppen med unge uden A.a. i plak og/eller saliva (P < 0,05).

Forfatterne konkluderer, at der synes at være en positiv sammenhæng mellem forekomst af A.a. og dårlig parodontal sundhed blandt unge danskere. De understreger dog, at det ikke er muligt ud fra et tværsnitsstudie at bedømme, hvorvidt forekomsten af A.a. er årsag til sygdommen eller en konsekvens deraf.

Kilde

Jensen AB, Isidor F, Lund M, Væth M, Johansson A, Lauritsen NN, Haubek D. Prevalence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and periodontal findings among 14 to 15-year old Danish adolescents: a descriptive crosssectional study. Pathogens 2020;9:1054. doi:10.3390/ pathogens9121054.