Leder:

Nej tak til tandlægeskole i Hjørring

En tredje tandlægeuddannelse i Hjørring er på ingen måde en god ide. Det mener Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Susanne Kleist Leder
Foto: Thomas Nielsen

Det kom som en bombe, da regeringen lancerede sine planer om at oprette en ny tandlægeskole i Hjørring.

Vi har ikke fået mange detaljer om forslaget og baggrunden for det.

Men det er meget svært at se den uddannelsesmæssige og faglige logik bag forslaget.

Jeg synes, det er en god idé at styrke tandlægeuddannelsen, men det må ikke ske gennem en udhuling af de to eksisterende og allerede underfinansierede tandlægeuddannelser.

Der mangler tandlæger i hele Danmark, så vi har brug for at få uddannet flere tandlæger og ikke mindst flere specialtandlæger.

Først når antallet af tandlæger matcher danskernes behov for tandpleje, vil vi kunne bemande alle dele af Danmark.

Og det vil en ekstra tandlægeuddannelse ikke ændre på, der er nemlig ingen planer om at øge optaget af studerende.

Det vil jeg ikke stå model til

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Tandlægeuddannelserne har været ramt af en række besparelser i de senere år, og det har særligt ramt den kliniske del af tandlægeuddannelserne.

De studerende har gradvist fået mindre og mindre klinisk undervisning og træning.

Det kan vi godt mærke, når de nyuddannede tandlæger kommer ud på klinikkerne.

Derfor er der brug for at styrke den kliniske del af undervisningen, og det gør man ikke ved at udflytte studiepladser og oprette en ny tandlægeuddannelse.

Den kliniske uddannelse kræver indretning med vådrum og udstyr, og det er omkostningstungt.

Samtidig er der brug for et relativt stort patientgrundlag, så de studerende får mulighed for at øve de praktiske færdigheder.

Det kan blive en udfordring i Hjørring med kun ca. 65.000 indbyggere.

Et af de helt store spørgsmål er – hvorfor Hjørring?

Derfor risikerer vi med regeringens forslag at sænke kvaliteten

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Hjørring er da en dejlig by, men der er ikke noget universitet og ikke noget forskermiljø.

Det nærmeste universitet ligger i Aalborg, og det er omkring 50 km væk.

Tandlægeuddannelsen er en forskningsbaseret universitetsuddannelse, som indgår i et tværfagligt samarbejde med bl.a. læge-, tandplejer- og klinikassistentuddannelsen.

Det er i forvejen svært at rekruttere kvalificerede forskningsmedarbejdere til tandlægeuddannelserne.

Gruppen af videnskabelige medarbejdere er simpelthen for lille til tre skoler i Danmark, og da navnlig i Hjørring, hvor man ikke kan trække på medicinske kompetencer fra andre dele af universitetet.

Derfor risikerer vi med regeringens forslag at sænke kvaliteten af tandlægeuddannelsen på alle tre uddannelsessteder.

Det vil jeg ikke stå model til, så derfor har jeg opfordret uddannelses- og forskningsministeren til at genoverveje sit forslag.

Jeg siger nej tak til en ny tandlægeskole i Hjørring, men jeg vil gerne indgå i en dialog om udviklingen af tandlægeuddannelsen.