Ny viden:

Tandlægeskræk kan aflæses i håret

Finske forskere har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem tandlægeskræk og koncentrationen af kortisol i håret (HCC).

Hår
Foto: Shutterstock

En lang række kemiske forbindelser som fx lægemidler, narkotika og miljøgifte aflejres i håret på personer, der udsættes for disse stoffer, og da håret vokser ca. 1 cm om måneden, kan man ved håranalyse desuden få et fingerpeg om, hvornår eksponeringen er foregået. Analyser af hår har derfor vundet stor udbredelse som supplement til eller erstatning for blod- og urinprøver inden for retsmedicin, dopingkontrol og undersøgelser af misbrugsproblemer. Et af de stoffer, der kan påvises i håret, er kortisol, der som bekendt bl.a. secerneres i forbindelse med stress.

Finske forskere har derfor undersøgt, om der er sammenhæng mellem tandlægeskræk og koncentrationen af kortisol i håret (HCC). I undersøgelsen indgik 533 gravide kvinder, der donerede en hårprøve og udfyldte et spørgeskema om tandlægeskræk midtvejs i graviditeten og/eller ved fødslen. Godt 5 % af kvinderne led af svær tandlægeskræk, mens de øvrige ikke havde tandlægeskræk eller kun havde det i beskedent omfang.

Kvinder med svær tandlægeskræk havde generelt lavere HCC end de øvrige deltagere, og forskellen var signifikant midtvejs i graviditeten (P = 0,013), hvor der også sås en signifikant negativ korrelation mellem HCC og tandlægeskræk (P = 0,009) efter korrektion for angst, depression, rygning, BMI og alder. Nærmere analyse viste, at det ikke var frygt for konkrete behandlinger, men snarere en frygt for overhovedet at skulle til tandlæge, der var årsag til korrelationen.

Man kunne måske have forventet, at kvinder med tandlægeskræk havde højere HCC end de øvrige; men forfatterne påpeger, at nedsat HCC også er påvist ved generaliserede og graviditetsrelaterede angsttilstande.

Kilde

Viitaniemi H, Suominen A, Karlsson L et al. Hair cortisol concentrations are associated with dental anxiety during pregnancy. Dent J 2021;9:42. https://doi.org/10.3390/dj9040042