Ny viden:

Større risiko for MRONJ ved behandling af brystcancer med denosumab

Patienter, der får denosumab har større risiko for medicinrelateret osteonekrose i kæberne, end patienter der får zoledronsyre. Det konkluderer nyt studie.

Antiresorptiv behandling denosumab
Foto: Shutterstock

MRONJ (medicinrelateret osteonekrose i kæberne) er en kendt bivirkning i forbindelse med behandling med antiresorptive lægemidler hos cancerpatienter. Svenske onkologer og kæbekirurger har i en prospektiv kohorteundersøgelse fra Skåne sammenlignet forekomsten af MRONJ ved behandling med to forskellige antiresorptive lægemidler.

Incidensen af MRONJ var 4,1 % ved zoledronsyre og 13,6 % ved denosumab

Undersøgelsen omfatter 242 voksne kvinder, der i forbindelse med behandling af brystcancer med knoglemetastaser fik indgivet enten zoledronsyre (4 mg i.v. hver 4.-6. uge) eller denosumab (120 mg subkutant hver 4. uge). Kvinderne blev i gennemsnit fulgt gennem 27,5 måneder.

I gruppen, der fik zoledronsyre, udviklede 4,1 % af kvinderne MRONJ i løbet af observationsperioden, mens det tilsvarende tal i gruppen med denosumab var 13,6 %. Forskellen var signifikant (OR = 3,7; P = 0,011).

Man ved imidlertid fra andre undersøgelser, at patienter, der behandles med denosumab, har færre knoglemetastaser og bedre livskvalitet end patienter, der behandles med zoledronsyre. Forfatterne anfører derfor, at risikoen for MRONJ til rigelighed opvejes af fordelene ved antiresorptiv behandling, især da MRONJ sædvanligvis kan behandles med godt resultat.

Kilde

Hallmer F, Bjarnadottir O, Götrick B et al. Incidence of and risk factors for medication-related osteonecrosis of the jaw in women with breast cancer with bone metastasis: a population-based study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2020;130:252-7.