Tandlægeforeningens FAQ:

Det skal du vide om journaloverdragelse

Få overblik over de syv hyppigst stillede spørgsmål om overdragelse af journaler i forbindelse med overdragelse af tandlægeklinikker. På Tdlnet.dk (kræver login) finder du svar på flere spørgsmål, fx om værdiansættelse af klinikken, og du finder også en tekst, du kan sende til patienten, når du skal indhente samtykke.

Journal stak papirer
Foto: Shutterstock

1.

Hvornår skal der indhentes samtykke?
Det skal der ved enhver ændring af CVR-nr. Patientjournalen er tilknyttet CVR-nr. Patienten skal have givet sit samtykke inden overdragelsesdagen. Samtykket kan indhentes enten skrift- ligt eller mundtligt.

2.

Skal man også have samtykke, hvis det er den samme tandlæge, der behandler patienten som tidligere?

Ja, hvis der sker en ændring i CVR-nr., skal patienten give samtykke, uanset om patientens behandler fortsat er den samme.

3.

Skal man have samtykke, hvis man blot ændrer på selskabsstrukturen?
Ja, man skal have samtykke, også selv om man blot ændrer sin ejerstruktur fra en enkeltmandsvirksomhed til fx et I/S eller et ApS eller omvendt.

4.

Kan man allerede på forhånd indhente samtykke fra patienterne med henblik på senere salg?

Nej, samtykket skal være konkret i for- hold til den kommende køber. Et sam- tykke fra patienten, som er givet, uden at patienten har vidst, hvem journalen overdrages til, vil ikke være gyldigt.

5.

Hvordan dokumenterer jeg samtykket?
Samtykket skal journalføres.

6.

Hvad gør man, hvis patienten ikke svarer?
Så har patienten ikke givet samtykke, og journalen skal derfor overdrages til Styrelsen for Patientsikkerhed.

7.

Hvordan overdrager jeg patientjournaler for de patienter, der ikke giver samtykke?

Du skal kontakte det lokale kontor for Tilsyn og Rådgivning. Klik ind på Virk.dk og søg på ”aflevering af patientjournaler”.