Dansk forskningsnyt:

Komplementfaktor i saliva kan forudsige respons på parodontalbehandling

Pochemåler

Komplementsystemet består af mere end 40 proteiner, som i et kompliceret netværk bidrager til bekæmpelse af mikroorganismer, rekruttering af inflammationsceller og bortskaffelse af immunkomplekser. Under aktivering af komplementsystemet splittes faktoren C3, hvorved der bl.a. dannes produktet C3c. Dette produkt kan påvises i saliva ved hjælp af et meget specifikt monoklonalt antistof, som danske forskere har fremstillet.

En forskergruppe fra Københavns Universitet (Institut for Odontologi), Rigshospitalet (Institut for Inflammationsforskning) og Syddansk Universitet (Institut for Molekylær Medicin) har undersøgt forekomsten af komplementfaktorerne C3 og C3c hos en gruppe patienter med parodontitis (n = 18) og en kontrolgruppe bestående af klinisk sunde tandlægestuderende (n = 15).

Ved forsøgets start var der signifikant højere forekomst af både C3 og C3c hos parodontitispatienterne (P < 0,0001), og ved ROC-analyse fandt man, at begge faktorer kunne bruges til at adskille patienter med parodontitis fra raske personer (P < 0,001).

Patienterne fik udført non-kirurgisk parodontalbehandling, hvilket hos alle medførte signifikant forbedring af alle kliniske parametre (P < 0,01). Nogle responderede dog bedre end andre, og ud fra BOP-værdierne blev patienterne inddelt i gode og dårlige respondenter.

Gode respondenter (n = 10) havde ved forsøgets start lavere koncentration af C3c end dårlige respondenter (n = 8), (O < 0,05), og ROC-analyse viste, at man ud fra forekomsten af C3c kunne adskille gode og dårlige respondenter (P < 0,05).

Forskerne konkluderer, at måling af C3c i spyt i fremtiden vil kunne anvendes til risikovurdering og monitorering af behandlingsresultatet hos patienter med parodontitis.

Kilde

Grande MA, Belstrøm D, Damgaard C, Holmstrup P, Thangaraj SS, Nielsen CH, Palarasah Y. Complement split product C3c in saliva as biomarker for periodontitis and response to periodontal treatment. J Periodont Res 2021;56:27-33.