Dansk forskningsnyt:

Ny ekstraktionstang versus konventionel tang

Den nyere Physics Forceps (elevationstang), som blev lanceret i 2008, lovede i sin tid, at den krævede mindre kraftudfoldelse og gav en mere skånsom ekstraktion end de konventionelle tænger. Ny oversigt sammenligner resultaterne.

Ny ekstraktionstang versus konventionel tang
Foto: Lizette Kabré

I 2008 blev der lanceret en ny ekstraktionstang kaldet physics forceps (elevationstang), der angiveligt skulle kræve mindre kraftudfoldelse og give mere skånsom ekstraktion end konventionelle tænger. Tangen har en kæbe, der er beklædt med blødt materiale og lægger an mod gingiva facialt, mens den anden kæbe, der minder om en elevator, trænger ned i parodontalligamentet lingvalt.

Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Aarhus Universitet) har sammen med en britisk kollega forfattet en systematisk oversigt, der vurderer de kliniske resultater med den nye tang og sammenligner med konventionelle tænger. Analysen er baseret på otte randomiserede kontrollerede studier, hvor i alt 551 tænder blev ekstraheret med enten elevationstang eller konventionel tang. Studierne havde generelt høj risiko for bias.

Ét ud af otte studier rapporterede signifikant færre frakturer af den faciale knoglelamel med elevationstangen, mens tre ud af fem studier fandt signifikant færre lacerationer af gingiva, og ét ud af syv studier fandt færre tilfælde af tandfrakturer med elevationstangen. Fire studier fandt, at ekstraktionerne gik hurtigere med elevationstangen, mens et enkelt studie fandt, at det gik hurtigst med den konventionelle tang.

To studier havde undersøgt postoperativ blødning, og de fandt begge signifikant mindre blødning efter brug af elevationstangen. Fire ud af fem studier fandt signifikant mindre postoperativ smerte efter brug af elevationstangen.

Forfatterne konkluderer, at selv om nogle studier fandt færre tilfælde af læsioner på knogle og bløddele samt mindre postoperativ blødning og smerte efter brug af elevationstangen, fandt de fleste ikke nogen signifikante forskelle. De understreger, at de konventionelle tænger har fungeret fint igennem det meste af odontologiens historie, men udelukker ikke, at nye og atraumatiske redskaber kan være nyttige i særlige situationer.

Abdelwahab M, Nørholt SE, Taneja P. The efficacy of physics forceps for exodontia: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2021;79:989.e1-989.e13.