Dentofaciale defekter:

Tidlig diagnostik øger succesrate

Nyt retrospektivt tværsnitsstudie undersøger de tidlige radiologiske tegn (CBCT), der kan forudsige udvikling af dentofaciale deformiteter.

Dentofaciale defekter: Tidlig diagnostik øger succesrate

Juvenil idiopatisk artritis (JIA) er den mest almindelige reumatiske lidelse blandt børn og unge, og ca. 40 % af patienterne har artritis i kæbeleddet (unilateralt eller bilateralt), hvilket kan føre til socialt invaliderende deformiteter i ansigt og kæber, varierende fra lette asymmetrier til mikrognati. Hos børn og unge kan deformiteterne forebygges gennem behandling med en kombination af antireumatiske lægemidler, skinnebehandling og fast apparatur, mens behandling hos voksne består i kirurgisk korrektion.

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Institut for Odontologi og Oral Sundhed (Aarhus Universitet) har i et retrospektivt tværsnitsstudie undersøgt de tidlige radiologiske tegn (CBCT), der kan forudsige udvikling af dentofaciale deformiteter. I undersøgelsen indgik journalmateriale fra 96 patienter med JIA og 20 kontrolpersoner uden JIA. JIA-patienterne var ca. 9 år gamle, da de fik foretaget CBCT-undersøgelse, kontrolpersonerne var ca. et år ældre.

Dentofaciale deformiteter hang især sammen med forandringer i kondylen, fx affladning af ledfladen (OR = 8,42), subkortikale cyster (OR = 5,94), overfladiske erosioner (OR = 5,38) og formafvigelser (OR = 25,39). Forfatterne påpeger, at disse fund muliggør tidlig diagnostik af dentofaciale deformiteter, og at behandlingens succesrate stiger betragteligt, jo tidligere behandlingen indsættes.

Stoustrup P, Traberg MS, Matzen LH, Glerup M, Küseler A, Herlin T, Pedersen TK. Initial radiological signs of dentofacial deformity in juvenile idiopathic arthritis. Sci Rep 2021;11:13142.