Ny viden:

Deep learning er lovende for odontologisk diagnostik

Deep learning kan sikre tidlig og bedre odontologisk diagnostik. Det viser et nyt studie.

Data
Foto: Shutterstock

Deep learning er en meget kompleks og resursekrævende form for kunstig intelligens, der er velegnet til behandling og klassifikation af billeddata. Italienske forskere har i en narrativ oversigt gennemgået 28 nyligt publicerede artikler om teknikkens mulige anvendelse i odontologisk sammenhæng. Perspektiverne er mange: diagnostik af caries, parodontalt knogletab og periapikale forandringer på enkelttandsoptagelser og fastlæggelse af forløbet af nervus alveolaris inferior på panoramaoptagelse inden fjernelse af tredjemolarer.

Et særligt lovende område er tidlig diagnostik af oral cancer på kliniske fotos

Et særligt lovende område er tidlig diagnostik af oral cancer på kliniske fotos, da dette vil kunne forbedre prognosen i væsentlig grad. Panoramaoptagelser kan også anvendes til generel medicinsk diagnostik af fx osteoporose og forekomst af aterosklerotiske plakker i arteria carotis, ligesom der på CBCT vil være mulighed for at påvise lymfeknudereaktioner hos patienter med orale karcinomer.

Forfatterne konkluderer dog, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens for rutinemæssig anvendelse af deep learning i tandlægepraksis, da den videnskabelige litteratur på området er temmelig begrænset. Et af problemerne er, at der i de hidtidige undersøgelser kun er anvendt billeder i lav opløsning, fordi de nødvendige beregninger og analyser er så komplekse, at maskinerne ikke kan håndtere billeder i høj opløsning inden for en rimelig arbejdstid.

Corbella S, Srinivas S, Cabitza F. Applications of deep learning in dentistry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2021;132:225-38