International forskningsnyt:

Hvornår skal retinerede tredjemolarer fjernes?

Det kan være fornuftigt at fjerne retinerede tredjemolarer, inden patienten fylder 25, da risikoen for kompliceret forløb stiger med alderen, viser nyt studie.

Retineret molar

Skal retinerede tredjemolarer fjernes, inden de giver symptomer, eller skal man vente med behandling, til der opstår tilstande som fx caries, pericoronitis eller periapikal sygdom?

Dette spørgsmål har været debatteret igennem årtier, og belgiske forskere har nu gennemført en stor prospektiv kohorteundersøgelse af postoperative gener og komplikationer efter kirurgisk fjernelse af tredjemolarer på profylaktisk hhv. symptomatisk indikation.

I alt fik 6.010 patienter fjernet 15.357 tredjemolarer ved 6.347 seancer. Operationerne blev foretaget på fem oralkirurgiske afdelinger i Belgien. Ca. 2/3 af tænderne blev fjernet på profylaktisk indikation, mens de øvrige blev fjernet på grund af aktuelle symptomer. Patienterne i den sidstnævnte gruppe var typisk over 25 år gamle, mens patienter, der fik foretaget profylaktisk fjernelse, som regel var under 25 år.

Patienter, der fik fjernet tænder på grund af symptomer, havde færre postoperative gener som smerte, hævelse og trismus i de første dage efter indgrebet end patienter, der fik foretaget indgrebet på profylaktisk indikation. Til gengæld var risikoen for længevarende gener større i denne gruppe. Et særligt problem udgjorde iatrogene nerveskader på n. alveolaris inferior. Sådanne komplikationer forekom fx hos 0,9 % af de 12-16-årige, hos 4,2 % af de 26-35-årige og hos mere end 5,6 % af patienterne over 35 år.

På baggrund af disse resultater konkluderer forfatterne, at det kan være fornuftigt at fjerne retinerede tredjemolarer, inden patienten fylder 25, da risikoen for kompliceret forløb stiger med stigende alder.

Kommentar

Adjunkt, specialtandlæge, ph.d. Marie Kjærgaard Larsen, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Indikation for fjernelse af tredjemolarer er omdiskuteret internationalt. Disse tænder kan fjernes profylaktisk eller terapeutisk. Der er konsensus om, at tredjemolarer med patologiske forandringer bør fjernes, hvorimod profylaktisk fjernelse fortsat er kontroversielt i Danmark. Denne artikel dokumenterer på baggrund af en stor kohorte, at profylaktisk fjernelse af tredjemolarer hos yngre patienter medfører signifikant færre og mindre alvorlige postoperative sequelae som smerte, hævelse og nedsat gabeevne end fjernelse af symptomgivende tredjemolarer på ældre patienter. Andelen af patienter med symptomgivende tænder steg, som vist i tidligere studier, med alderen.

Yderligere viste studiet, at køn, alder, knoglefjernelse og antallet af fjernede tredjemolarer havde indflydelse på de postoperative sequelae inklusive risikoen for føleforstyrrelse i n. alveolaris inferior. Der er ikke redegjort for operationsvarighed og lejring af de fjernede tredjemolarer, som er kendte risikofaktorer for udvikling af postoperative sequelae. Ligeledes er det uvist, om de profylaktisk fjernede tredjemolarer var de ”enkle”, mens de mere vanskeligt lejrede blev udskudt til senere fjernelse, i fald de udviklede patologiske tilstande.

Studiet bringer ikke ny viden frem om postoperative sequelae efter fjernelse af tredjemolarer, men understøtter, at profylaktisk fjernelse formodentlig kan reducere hyppigheden og omfanget af postoperative sequelae sammenlignet med fjernelse af symptomgivende tredjemolarer hos ældre patienter. Studiet understreger behovet for opdaterede danske nationale kliniske retningslinjer vedrørende indikation for fjernelse af tredjemolarer.

Suda KJ, Zhou J, Rowan SA et al. Overprescribing of opioids to adults by dentists in the U.S., 2011−2015. Am J Prev Med 2020;58:473-86.

Vranckx M, Fieuws S, Jacobs R et al. Prophylactic vs. symptomatic third molar removal: effects on patient postoperative morbidity. J Evidence-Based Dent Pract 2021. doi: https://doi.org/10.1016/j.jebdp.2021.101582