Ny viden:

Seksuelle hallucinationer kan forekomme i tandlægestolen

Hav en tredje person i lokalet, når patienter sederes med bestemte lægemidler. Det konkluderer britiske forskere i nyt studie.

Seksuelle hallucinationer
Foto: Shutterstock

Hallucinationer defineres som perceptionslignende oplevelser, der forekommer uden eksternt stimulus.

For den hallucinerende person er disse oplevelser lige så virkelige som alle andre perceptioner. Hallucinationer forekommer ved tilstande som skizofreni og demens og i forbindelse med
stofmisbrug, men kan også optræde i forbindelse med administration af sedative lægemidler.

I sjældne tilfælde kan disse hallucinationer være af seksuel natur, og det har i nogle tilfælde ført til, at patienter har anklaget behandlere for seksuelt misbrug.

Det har ført til, at patienter har anklaget behandlere for seksuelt misbrug

Britiske forskere har fundet 28 artikler om emnet fra de seneste 45 år, hovedsagelig anekdotiske rapporter. Der er beskrevet seksuelle hallucinationer (SH) ved indgift af benzodiazepiner, propofol og kvælstofforilte. 12 af artiklerne omtaler SH i forbindelse med tandbehandling. Det er ikke muligt ud fra materialet at beregne, hvor hyppigt SH forekommer i forbindelse med sedering ved tandbehandling; men et af de bedste studier anslår prævalensen til ca. 1:50.000.

I ældre artikler angives en overrepræsentation af kvindelige patienter, men nyere rapporter finder også en del mandlige patienter med SH, og det ser ud til, at mændene generelt har en mere positiv oplevelse af SH end kvinderne.

Forfatterne beskriver, at de aktuelle lægemidler medfører ændringer i neurotransmitteraktiviteten i frontallappen og det limbiske system, som i sig selv kan give anledning til SH, og at risikoen forstærkes af uskyldige berøringer fra sugespidser eller fra instrumenter, der hviler på patientens bryst, samt af patientfaktorer som mentale sygdomme eller misbrug af cannabis eller benzodiazepiner.

Forfatterne understreger vigtigheden af, at der er en tredje person til stede i lokalet, når patienter i tandlægepraksis sederes med de nævnte lægemidler.

Orchard A, Heidari E. Sexual hallucinations during conscious sedation for dentistry – an update of the phenomenon. Br Dent J 2021; https://doi.org/10.1038/s41415-021-3423-z. [Online ahead of print].