Dansk forskningsnyt:

150.000 år gammel molar fra tidlig menneskeart

En tand, der blev fundet i en kalkstenshule i Laos, stammer sandsynligvis fra denisovaerne – en tidlig menneskeart.  

150.000 år gammel molar
Foto: NATURE COMMUNICATIONS

En enkelt tand er for nylig blevet detaljeret beskrevet i et estimeret videnskabeligt tidsskrift af 40 forskere fra 32 institutter på fem kontinenter. Som man kan forstå, er der ikke tale om en helt almindelig tand. Den blev fundet i en kalkstenshule i Laos sammen med 185 andre tand- og kæbefragmenter fra forskellige større pattedyr, især køer og svin. Nogle af disse fund var så velbevarede, at det var muligt at anslå deres alder til 151.000 ± 37.000 år. 

Tanden bestod af en velbevaret krone uden slid eller caries samt få millimeter rod. Man skønnede derfor, at det drejede sig om et ikkefrembrudt tandanlæg. Kronemorfologien tydede på M1inf eller M2inf. Ud fra rodudviklingen blev personens alder derfor anslået til 3,5-8,5 år. Ved proteomanalyse fandt man, at tanden sandsynligvis stammede fra et hunkønsvæsen af slægten Homo. Kronestørrelsen og det komplekse okklusalrelief udelukkede Homo sapiens og Homo floresiensis (”hobbitter”), men kunne være forenelige med en neanderthaler. Ud fra et nærmere studie af emalje-dentin-grænsen endte man dog med at konkludere, at det mest sandsynlige var, at tanden stammede fra et denisovamenneske. 

Denisovaerne var et folk, der levede samtidig med neanderthalerne og de første Homo sapiens og var nært beslægtet med begge disse. De levede hovedsagelig i Østasien, og deres DNA kan stadig spores hos mennesker fra Papua-New Guinea, Fiji og Polynesien. Det første denisovamenneske blev beskrevet så sent som i 2010.

Demeter F, Zanolli C, Westaway KE et al. A middle pleistocene denisovan molar from the annamite chain of northern Laos. Nature Communications 2022;13:2557. 

Førsteforfatteren og fem andre forfattere er tilknyttet Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre, Globe Institute (Københavns Universitet). Desuden deltager bl.a. medarbejdere fra The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (Københavns Universitet) og Danish Institute for Advanced Study (Syddansk Universitet).