Internationalt forskningsnyt:

Stamceller – fremtidens parodontale regeneration

Stamcellebehandling af parodontale defekter har signifikante fordele sammenlignet med konventionelle metoder til parodontal regeneration, ikke mindst hvad angår klinisk fæstegevinst, konkluderer kinesiske forskere. 

Stamcelleforskning er et af tidens mest lovende og højest prioriterede forskningsområder. Hos voksne findes stamceller i meget små mængder i næsten alle væv. Anvendelse af stamceller kan gøre os i stand til at erstatte syge eller destruerede celler med friske og sunde celler og på sigt behandle lidelser som diabetes, Alzheimer, Parkinson og hjerte-kar-sygdomme – eller måske regenerere mistede lemmer eller organer. 

Også inden for parodontal regeneration har der været forsket i brug af stamceller. Der er opnået lovende resultater i dyreforsøg, mens der endnu kun er få publicerede kliniske studier. Kinesiske forskere har dog samlet den aktuelle viden i en systematisk oversigt med metaanalyse. Oversigten er baseret på syv randomiserede kliniske undersøgelser med observationstider fra 3-12 måneder. I studierne var der i alt 87 tænder, som blev behandlet med autologe voksenstamceller fra parodontalligamentet, pulpa, knoglemarv eller fedtvæv, mens 95 tænder blev behandlet med kendte regenerative materialer som membraner, kollagen eller knogleprodukter. Bortset fra det begrænsede antal patienter var studierne generelt af god kvalitet med beskeden risiko for bias. 

Stamcellebehandlingen gav generelt bedre resultater end kontrolbehandlingen med hensyn til pochemål (0,66 mm; P = 0,004), klinisk fæsteniveau (1,11 mm; P < 0,00001), udfyldning af knogledefekter (0,99 mm; P < 0,00001) og gingival retraktion (0,35 mm; P = 0,01). 

Forfatterne konkluderer, at stamcellebehandling af parodontale defekter har signifikante fordele sammenlignet med konventionelle metoder til parodontal regeneration, ikke mindst hvad angår klinisk fæstegevinst.

Zhang Y, Zhao W, Ji L et al. The application of stem cells in tissue engineering for the regeneration of periodontal defects in randomized controlled trial: a systematic review and meta-analysis. J Evid Base Dent Pract 2022;22:101713.  

Kommentar

Professor emeritus Bjørn Steffensen, Tufts University School of Dental Medicine, Boston, MA, USA

– Det ville være værdifuldt, hvis man kunne bruge stamceller til behandling af parodontale defekter, ligesom de nu bruges i visse systemiske sygdomme. 

På nuværende tidspunkt er der dog meget begrænset bevis for, at implanterede stamceller integreres i og regenererer parodontalt væv. I stedet er de t muligt, at cellerne secernerer faktorer med regenerativ eller antiinflammatorisk effekt på eksisterende celler. Dette er påvist in vitro for de ikke mere tilgængelige GINTUIT vævsækvivalenter af levende humane keratinocytter og fibroblaster fra hud. 

Uheldigvis mangler man endnu klare nomenklaturer og definitioner for stamceller. Dette vanskeliggør standardisering og vurdering af resultater af behandling med stamceller. Yderligere skal behandlingseffekten relateres til specifikke mål for behandlingen, fx pancreas i diabetes eller regeneration i parodontiet. 

På denne baggrund er kontrolstudierne i artiklen ikke velvalgte. I stedet for sammenligning med effekterne fra kollagensvampe til xenograftmaterialer ville kontrolstudier med bioaktive vækstfaktorer såsom PDGF (Gem21), FGF eller Emdogain have været mere formålstjenlige. 

Regenerative parodontale behandlinger med eksisterende membraner, knoglepræparater og nyere bioaktive ingredienser er nu tilgængelige og veldokumenterede. Til sammenligning er isolation, ekspandering og implantering af stamceller til brug i parodontiet på et tidligt stadie og kræver mere udvikling for at kunne anbefales. 

Viswanathan S, Shi Y, Galipeau Jet al. Mescenchymal stem versus stromal cells: International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT®) Mesenchymal Stromal Cell committee position statement on nomenclature. Cytotherapy 2019;21:1019-24.