Ny viden:

Kun én ud af 219 patienter har gavn af profylaktisk antibiotikum ved implantatindsættelse

Fordelene ved indgift af profylaktisk antibiotikum i forbindelse med implantatindsættelse er meget små og næppe klinisk relevante, konkluderer svenske forskere.

Antibiotika
Foto: Shutterstock

Svenske forskere har gennemført et prospektivt, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindt multicenterstudie med henblik på at afklare eventuelle gavnlige effekter af profylaktisk antibiotikum i forbindelse med implantatindsættelse. 

I studiet indgik 473 patienter, som fik indsat i alt 757 implantater (Astra, Nobel, Straumann). Alle blev behandlet af erfarne kirurger på syv specialklinikker i det sydlige Sverige. Testgruppen (n = 238) fik en time inden operationen indgivet 2 g amoxicillin, mens kontrolgruppen (n = 235) fik identisk udseende placebotabletter. Patienterne blev undersøgt for implantatsvigt, postoperativ infektion og andre bivirkninger to uger og 3-6 måneder efter operationen. 

Seks patienter i testgruppen (2,5 %) og syv i kontrolgruppen (3,0 %) fik implantatsvigt. To patienter i testgruppen (0,8 %) og fem i kontrolgruppen (2,1 %) udviklede postoperativ infektion. Disse forskelle var ikke statistisk signifikante. Ingen af patienterne rapporterede andre bivirkninger. NNT (number needed to treat) blev beregnet til 219, hvilket vil sige, at kun én ud af 219 patienter vil få gavn af profylaktisk antibiotikum. 

Forfatterne konkluderer, at fordelene ved indgift af profylaktisk antibiotikum i forbindelse med implantatindsættelse er meget små og næppe klinisk relevante. Anvendelsen bør derfor i vid udstrækning undgås, ikke mindst i betragtning af den hastigt stigende forekomst af antibiotikaresistente bakterier.

Momand P, Becktor JP, Naimi-Akbar A et al. Effect of antibiotic prophylaxis in dental implant surgery: A multicentre placebo-controlled double-blinded randomized clinical trial. Clin Implant Dent Relat Res 2022;24:116-24.