Ny viden:

Nerveskader efter amotio er sjældne

Forfattere bag ny retrospektiv undersøgelse påpeger nytten af CBCT i behandlingsplanlægningen ved svære operationer på baggrund af den lave forekomst af permanente skader på nervus alveolaris inferior i studiet.

Nerver i kranie
Illustration: Shutterstock

Angsten for at komme til at påføre en patient en permanent nerveskade ligger dybt i de fleste tandlæger; men ifølge en ny retrospektiv undersøgelse fra Storbritannien er risikoen for, at det sker i forbindelse med kirurgisk fjernelse af underkæbevisdomstænder, temmelig lille. 

Blandt de patienter, der i en femårsperiode havde fået foretaget amotio af en eller to visdomstænder i underkæben på en oralkirurgisk universitetsklinik, blev udvalgt 500 tilfælde, som i udgangspunktet havde høj risiko for læsion af nervus alveolaris inferior. Alle 500 tænder blev ved hjælp af CBCT bedømt til at være i tæt kontakt med nerven, og ingen af dem blev behandlet med koronektomi. Alle operationer blev foretaget af erfarne behandlere. Det postoperative forløb blev klarlagt gennem interviews i klinikken eller pr. telefon. 

Der blev påvist nerveskader i 6,6 % af tilfældene, men kun de 1,8 % var permanente

Der blev påvist nerveskader i 6,6 % af tilfældene, men kun de 1,8 % var permanente. Risikoen for nerveskader var signifikant større, jo ældre patienten var (P = 0,002). Andre faktorer, der forøgede risikoen, var synlig kompression af nerven på CBCT (P = 0,005) og bukkal eller interradikulær lejring af nerven (P = 0,042). 

Forfatterne konkluderer, at forekomsten af permanente skader på nervus alveolaris inferior i studiet var lav, især når man betænker, at alle de fjernede tænder var i højrisiko for nerveskader. Endvidere påpeger de nytten af at inddrage CBCT i behandlingsplanlægningen ved svære operationer.

Barry E, Ball R, Patel J et al. Retrospective evaluation of sensory neuropathies after extraction of mandibular third molars with confirmed “high-risk” features on cone beam computed topography scans. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2022;134:e1-7.