Årets skolarstipendier uddelt

Fire studerende har fået tildelt Tandlægeforeningens skolarstipendie, som blev overrakt ved Symposium den 4. november 2022 i København. Alle fire er 9.-semesterstuderende og har hver fået 162.000 kr., der skal bruges til deres individuelle forskningsprojekter. 

Årets skolarstipendier uddelt
FORSKERSPIRER. De fire skolarstipendiater fik overrakt blomster og diplomer af Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist (th.) på årets Symposium og glæder sig alle til at komme i gang med deres forskningsprojekter.
Tekst: Louise Stougaard Sundell / Foto: Lizette Kabré

Emma Nesheim, 25 år og 9.-semesterstuderende på Københavns Universitet, modtager i år Tandlægeforeningens skolarstipendie på 162.000 kr. for forskningsprojektet “Characteristics of endodontic infection spread”. 

– Det er så dejligt, at jeg har fået skolarstipendiet. Det bliver utrolig spændende at fordybe mig i et område, jeg interesserer mig for, det næste år, siger Emma Nesheim, der i projektet skal identificere prædiktorer for alvorlig endodontisk infektionsspredning, som fører til hospitalsindlæggelse. 

Man ved, at endodontiske infektioner kan spredes og forårsage livstruende infektioner, men det er endnu uvist, hvilke risici der er medvirkende til denne akutte forværring. 

For at finde svaret på det skal Emma Nesheim undersøge de endodontiske infektioner og behandlingers forløb før, under og efter hospitalsindlæggelse, hvor både kliniske og patientrelaterede baggrundsvariabler bliver analyseret.

Klara Grønhøj, 25 år og 9.-semesterstuderende på Københavns Universitet, modtager ligeledes i år Tandlægeforeningens skolarstipendie på 162.000 kr. for forskningsprojektet ”Indlæggelseskrævende infektion efter fjernelse af tænder”. 

– Først blev jeg lidt nervøs over at modtage skolarstipendiet. Jeg har indtil nu kunnet læne mig op ad de andre på studiet, men nu hviler ansvaret for projektet på mig alene. Nu føles det bare vildt godt, og jeg er rigtig glad, siger Klara Grønhøj, som, indtil projektet afsluttes til september 2023, skal undersøge og karakterisere patienter, der er indlagt på Rigshospitalet med alvorlige, indlæggelseskrævende infektioner efter fjernelse af tænder og særligt operativ fjernelse af molarer i mandiblen. 

Det er fortsat uafklaret, hvad der karakteriserer de behandlingsforløb, der efterfølgende medfører mere alvorlige infektioner. Klara Grønhøj vil derfor karakterisere patienterne ud fra alment helbred, odontologisk status og behandlingshistorik med henblik på at identificere prognostiske faktorer og forebyggende tiltag. 

Lone Rousing Lauridsen, 26 år og 9.-semesterstuderende på Københavns Universitet, er også modtager af Tandlægeforeningens skolarstipendie på 162.000 kr. i år for forskningsprojektet ”Forebyggelse af rodsvækkelse – ny varmeteknik ved stiftudboring versus mekanisk fjernelse af guttaperka”. 

– Det med at bruge varme til at fjerne guttaperka er noget, jeg selv har fundet på. Så det var rigtig dejligt, at Tandlægeforeningen troede på min idé og ville støtte den. Det er jeg rigtig glad for og beæret over, siger Lone Rousing Lauridsen, der i projektet skal undersøge, om opvarmning og efterfølgende fjernelse af guttaperka vil lede til en mindre svækkelse af tandroden eller færre perforationer af roden versus den konventionelle, mekaniske fjernelse ved udboring. 

Lone Rousing Lauridsen skal finde ud af, om metoden med opvarmning mindsker risikoen for, at tandroden bliver svækket eller ligefrem bliver perforeret, hvilket kan føre til apikal parodontitis, men også at tanden i sidste ende skal ekstraheres. Projektet afsluttes til september 2023. 

26-årige Sofie Holmboe Dahl er på 9. semester på Københavns Universitet og modtager ligeledes i år Tandlægeforeningens kolarstipendie på 162.000 kr. for forskningsprojektet “Degree of dental neglect in patients hospitalized with severe odontogenic infections”. 

– Jeg blev utrolig glad, da jeg fik skolarstipendiet – og glad for, at det overhovedet har været en mulighed at søge om. Det har også givet nogle spændende kontakter og muligheder i faget, siger Sofie Holmboe Dahl, som indtil september 2023 skal arbejde på at belyse mulige fællestræk i oral status hos patienter, der er indlagt med odontogene infektioner. 

Forskningsprojektet har til formål at specificere graden af neglect hos hospitalsindlagte patienter med odontogene infektioner, herunder identificere manglende objektive diagnostiske kriterier vedrørende patienter, der har tendens til at negligere oral sundhed. 

Det forventes, at orale sygdomme i fremtiden vil ophobes hos en mindre gruppe af individer, hvoraf en del negligerer oral sundhed. Derfor er der brug for en fælles forståelse af, hvad der karakteriserer individer med dental neglect.