Dansk forskningsnyt:

Ny type af glasfiberforstærkede rodstifter har ikke signifikant større brudstyrke

Brudstyrken for rodbehandlede overkæbeincisiver med Rebilda Post GT er ikke forskellig fra brudstyrken for incisiver med Rebilda Post, konkluderer forskere.

Rodstift

Rodbehandlede tænder har større risiko for fraktur end vitale tænder, og risikoen bliver endnu større, hvis man for at forbedre retentionen må forsyne dem med en rodstift. Glasfiberforstærket komposit resin (FRC) er et hyppigt anvendt materiale til rodstifter, da det har acceptable kosmetiske og mekaniske egenskaber. For nylig er der markedsført en ny type FRC-stifter, som består af mange små fibre i stedet for en sammenhængende blok. Hensigten er at opnå bedre tilpasning til rodkanalmorfologien og at spare tandvæv under udboringen. 

I 18 ud af 24 tilfælde var det roden, der frakturerede

En laboratorieundersøgelse har sammenlignet brudstyrken for den nye stifttype (Rebilda Post GT) og den klassiske model (Rebilda Post). 24 ekstraherede overkæbeincisiver blev udrenset og rodfyldt. Efterfølgende blev der fjernet 10 mm guttaperka i kanalerne, og FRC-stifter blev cementeret med kompositcement. Halvdelen af tænderne blev forsynet med en ”ny” stift, den anden halvdel med den ”klassiske”. 

Brudstyrken var 787 ± 156 Newton for Rebilda Post og 850 ± 166 Newton for Rebilda Post GT. Forskellen var ikke statistisk signifikant. I 18 ud af 24 tilfælde var det roden, der frakturerede, mens det i fire tilfælde var plastopbygningen. To tænder (en fra hver gruppe) udgik af studiet pga. afvigende resultater ved statistiske analyser (Grubbs test). 

Forskerne konkluderer, at brudstyrken for rodbehandlede overkæbeincisiver med Rebilda Post GT ikke var forskellig fra brudstyrken for incisiver med Rebilda Post.

Ranjkesh B, Haddadi Y, Krogsgaard CA, Schurmann A, Bahrami G. Fracture resistance of endodontically treated maxillary incisors restored with single or bundled glass fiber-reinforced composite resin posts. J Clin Exp Dent 2022;14:e329-33.