Dansk forskningsnyt:

Bitewings er et væsentligt supplement til klinisk cariesregistrering

Bitewingoptagelser er et afgørende supplement til klinisk cariesdiagnostik i alle aldersgrupper, konkluderer forskere fra Odontologisk Institut på Københavns Universitet.

Bitewings

Forsker fra Odontologisk Institut (Københavns Universitet) har undersøgt, hvor meget ekstra information man kan få ved at supplere den kliniske registrering af primær caries, sekundær caries og restaureringssvigt med bitewingoptagelser (BW). 

Kliniske og radiologiske data fra 240 personer (20 mænd og 20 kvinder i hver af seks aldersgrupper fra 19 til 83 år) indgik i undersøgelsen. Personerne var tilfældigt udvalgt blandt 4.402 deltagere i en stor dansk befolkningsundersøgelse (DANHES 2007-2008). 

Blandt 907 ikkerestaurerede okklusalflader var der 110 med primær caries

I alt blev der analyseret 3.015 okklusalflader og 5.112 approksimalflader. Blandt 907 ikke-restaurerede okklusalflader var der 110 med primær caries, og 53 % af dem blev fundet på BW. 183 ud af 2.108 restaurerede okklusalflader havde sekundær caries, og 99 % af dem blev fundet på BW. 190 okklusale restaureringer var over- eller underekstenderede, og 89 % af dem blev fundet på BW. Blandt 2.649 ikkerestaurerede approksimalflader var der 648 med primær caries, og 92 % af dem blev fundet på BW. 565 ud af 2.463 restaurerede approksimalflader havde sekundær caries, og 99 % af dem blev fundet på BW. 638 approksimale restaureringer var over- eller underekstenderede, og 98 % af dem blev fundet på BW. 

Forfatterne konkluderer, at bitewingoptagelser er et afgørende supplement til klinisk cariesdiagnostik i alle aldersgrupper. Røntgenoptagelserne medvirker til, at man ikke overser primær caries hos unge patienter og sekundær caries hos midaldrende og ældre patienter.

Ved første undersøgelse af en ny patient bør man derfor supplere de kliniske registreringer med røntgenoptagelser for at få det fulde overblik over cariessituationen og fyldningskvaliteten okklusalt og approksimalt i de posteriore områder. 

Bakhshandeh A, Ekstrand K, Fiehn N-E, Qvist V. Additional information of bitewings to first time clinical examination of caries and restoration status in permanent dentition, Acta Odont Scand 2022;80:580-7.