Internationalt forskningsnyt:

Øger skarpere infektionskontrol succesraten ved endodontiske behandlinger?

Britiske forskere konkluderer i et klinisk prospektivt studie, at hyppige handskeskift og udvidet desinfektionsprocedure forbedrer succesraten ved endodontiske behandlinger.

Hænder og redskaber
Foto: Shutterstock

Simple forholdsregler som at desinficere guttaperkapoints og skifte gummihandsker et par gange undervejs kan tilsyneladende forbedre succesraten ved endodontiske behandlinger. Det er en af konklusionerne på et klinisk prospektivt studie, som britiske forskere har gennemført. 

En tandlæge med henvisningspraksis i endodonti udførte endodontisk behandling på 110 tænder hos 95 patienter. Klinikkens sædvanlige og grundige protokol for infektionskontrol blev suppleret med to ekstra tiltag: Operatøren skiftede gummihandsker efter hver intraoral røntgenoptagelse og inden rodfyldningen, og guttaperkapointene blev desinficeret i 2 % natriumhypoklorit i mindst 15 minutter. 

12 måneder efter behandlingen blev patienterne undersøgt klinisk, og den periapikale heling blev vurderet ved hjælp af CBCT og periapikale røntgenoptagelser (PR). Alle behandlede tænder var uden kliniske symptomer. Der sås fuldstændigt fravær af periapikal opklaring hos 89,4 % ifølge PR og hos 78,7 % ifølge CBCT (P < 0,046). Hvis man regnede formindskelse af opklaringen som et radiologisk succeskriterium, steg succesraten til 95,7 % ved PR og 92,6 % ved CBCT. 

I et tidligere studie, hvor samme behandler på en tilsvarende patientgruppe anvendte samme protokol bortset fra de to ekstra tiltag, var succesraten på CBCT signifikant lavere (62,6 % versus 78,7 %; P = 0,034). Forfatterne giver udtryk for, at denne forbedring kunne skyldes, at de hyppige handskeskift og den udvidede desinfektionsprocedure har reduceret risikoen for nosokomielle infektioner.

Kommentar

Lektor, dr.odont. Lise-Lotte Kirkevang, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 

– I disse coronatider er det naturligt at fokusere på hygiejnens betydning. Indenfor endodonti er betydningen af aseptiske arbejdsprocedurer ikke ny viden.

Studiets primære formål har været at beskrive udfald af endodontiske behandlinger udført af en specialist i endodonti under skærpede hygiejniske forholdsregler. Som sekundært formål angives en sammenligning med et tidligere studie udført af den samme behandler under klinikkens standardhygiejniske kontrol.

Artiklen indeholder en detaljeret beskrivelse af studiets resultater. Ikke overraskende er resultaterne gode, men om de er bedre end resultaterne fra studiet med de sædvanlige hygiejniske forholdsregler, beskrives kun i diskussionsafsnittet, og her er det sparsomt med detaljer.

Vi får at vide, at de to studier er foregået samme sted med samme behandler, men det bliver ikke godtgjort, om de to patientgrupper er sammenlignelige. For at vurdere det må læseren selv finde den tidligere artikel, vurdere informationen og forsøge at foretage de relevante sammenligninger. Den indeværende artikel kunne godt have sparet læseren for dette arbejde.

Patel S, Puri T, Mannocci F et al. The outcome of endodontic treatment using an enhanced infection protocol in specialist practice. Br Dent J 2022;232: 805-11.