Dansk forskningsnyt:

Mulig sammenhæng mellem halitose og kemosensoriske forstyrrelser

Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed og Flavour Institute (Aarhus Universitet) har derfor udarbejdet en systematisk oversigt om sammenhængen mellem halitose og kemosensoriske forstyrrelser.

Halitose
Illustration: Shutterstock

Op mod 30 % af befolkningen lider indimellem af halitose, og i 85 % af tilfældene skal årsagen til den dårlige lugt findes i mundhulen, fx i form af parodontitis eller belægninger på tungen.

Det er et velkendt paradoks, at personer med halitose ofte ikke selv kan lugte, at de har dårlig ånde, mens personer, der ikke har dårlig ånde, undertiden tror, at de har det. Neural adaptation efter længerevarende eksponering kan i nogen grad forklare fænomenet, men også smags- og lugteforstyrrelser må formodes at kunne påvirke en persons oplevelse af, hvordan vedkommendes ånde lugter.

Man regner med, at ca. 20 % af befolkningen har sådanne forstyrrelser. Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed og Flavour Institute (Aarhus Universitet) har derfor udarbejdet en systematisk oversigt om sammenhængen mellem halitose og kemosensoriske forstyrrelser.

Ved søgning i fire relevante elektroniske databaser blev der kun fundet tre tværsnitsstudier og ét prospektivt studie, der levede op til de opstillede kriterier. I alt indgik 7.347 personer mellem 30 og 70 år i studierne. Alle fire studier påviste en sammenhæng mellem halitose og smags- og/eller lugteforstyrrelser; men to af studierne havde høj risiko for bias, mens de øvrige havde moderat risiko.

Forfatterne konkluderer, at der mangler robust viden på området, og at der er behov for flere undersøgelser til belysning af en eventuel sammenhæng mellem halitose og kemosensoriske forstyrrelser.

Cassiano LS, Leite FRM, López R, Fjaeldstad AW, Nascimento GG. The association between halitosis and chemosensory disorders: A systematic review. Oral Dis 2021. Tilgængelig fra: URL: https://doi.org/10.1111/odi.13823. [Online ahead of print].