Detaljen:

Strålefanger

Røntgenapparaturet i mange klinikker lever ikke op til den nye strålebeskyttelseslov. Men fire studerende på Danmarks Tekniske Universitet er i gang med at finde en løsning, som potentielt kan gøre de allerede eksisterende røntgenapparater lovlige.

Strålefanger
Tekst: Kim Andreasen / Foto: Thomas Nielsen

Det kaldes en kollimator – det lille aggregat. Det ligner mest af alt dele fra et gammeldags lysbilledapparat. Men kollimatoren er en ny opfindelse til røntgenapparater i tandklinikker, som – hvis den kommer i produktion – kan spare klinikejere for at investere i nyt apparatur.

I 2018 trådte en ny strålebeskyttelseslov nemlig i kraft, der betyder nye krav til intraorale røntgenapparaters rørspænding. Mindsteafstanden fra fokus til udmundingen af tubus skal være 200 mm, og strålefeltets geometri må ikke længere være cirkulær, men skal derimod være rektangulær. Formålet er at begrænse strålingens potentielt skadelige virkning mest muligt.

Apparaturer installeret fra den 6. februar 2018 skal opfylde disse krav ved installationen. For ældre apparaturer, der allerede er installeret, er der tale om en femårig overgangsperiode, hvor kravene skal være opfyldt senest 1. januar 2023. Røntgenapparaturet i mange klinikker lever ikke op til den nye lovgivning, og klinikejerne er derfor tvunget til at skifte røntgenudstyret ud. Men fire studerende på Danmarks Tekniske Universitet er med kollimatoren i gang med at finde en løsning, som potentielt kan gøre de allerede eksisterende røntgenapparater lovlige.

Kollimatoren skal fastgøres med skruer for enden af det eksisterende røntgenapparats runde udmunding. Planen er, at den skal produceres i den sundhedsgodkendte plasttype PA2200 og med en stålplade indkapslet i midten til at absorbere spredningsstråling.