International forskningsnyt:

Mindre gingival inflammation efter skift til middelhavskost

Spiser man middelhavskost i seks uger, kan man få slankere midje og sundere tandkød. Det er hovedbudskabet i en tysk undersøgelse.

Middelhavskost

Spis middelhavskost i seks uger og få slankere midje og sundere tandkød. Det lyder som et godt tilbud og er faktisk hovedbudskabet i en randomiseret kontrolleret undersøgelse, som tyske forskere har gennemført.

42 yngre voksne (18-49 år) indgik i undersøgelsen. Alle havde BMI mellem 18 og 30 kg/m2 og normale tyske kostvaner. Alle havde tegn på gingivitis, men ikke på parodontitis. Alle blev instrueret i at børste tænder som sædvanlig i forsøgsperioden, men undlade brug af mundskyllevæsker og remedier til approksimal rengøring. Kontrolgruppen (n = 19) fortsatte med deres sædvanlige kost i forsøgsperioden, mens forsøgsgruppen (n = 23) efter to kostvejledningsseancer a 90 minutter gik over til middelhavskost i seks uger. De fik yderligere to seancer a 60 minutter i løbet af forsøgsperioden. Fem personer i forsøgsgruppen faldt fra i løbet af perioden, mens alle i kontrolgruppen fuldførte studiet.

Ved forsøgets afslutning havde personerne i forsøgsgruppen et signifikant højere indtag af bælgplanter, fisk, hvidt kød, nødder og vin end kontrolgruppen. Til gengæld var indtaget af hvidt brød, sødt pålæg, chips, slik og junkfood signifikant lavere. Plakforekomsten var uændret i begge grupper, men der var et signifikant fald i gingivalindeks, gingival blødning (BOP), kropsvægt, livvidde og BMI i forsøgsgruppen. Værdierne for BOP, kropsvægt og BMI var signifikant lavere end i kontrolgruppen.

Forfatterne konkluderer bl.a., at skiftet til middelhavskost medførte en reduktion i tegn på gingival inflammation – trods uændret plakmængde. De foreslår, at reduktionen enten kan skyldes kvalitative ændringer i biofilmens sammensætning eller et fald i mængden af cirkulerende cytokiner som følge af reduktion af mængden af intraabdominalt fedtvæv.

Kommentar

Professor, ph.d., tandlæge Berit L. Heitmann, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

– Den traditionelle middelhavskost betragtes generelt som sund, og adskillige observationsstudier har demonstreret helbredsgavnlige egenskaber i forhold til forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme, kræft og tidlig død. Den traditionelle middelhavskost har et højt indhold af frugt og grønt, bælgfrugter, nødder, fisk, ekstra jomfruolivenolie og lidt rødvin, mens indtaget af kød, sukker og mejeriprodukter er relativt lavt. Det antages, at det relativt høje indhold af bioaktive stoffer (polyfenoler, fibre samt monoumættet og polyumættet fedt) kan være ansvarligt for de helbredsgavnlige langtidseffekter bl.a. ved at bidrage til et lavere niveau af fedt i blodet, et lavere lavgraderet systemisk inflammationsniveau og et forbedret insulinstofskifte.

Adskillige RCT-studier har imidlertid undersøgt, om det var gavnligt at ændre komponenter af eller hele kosten i retning af middelhavskosten, men ud over et vægttab har studierne generelt ikke kunnet vise konsistent gavnlige ændringer i blodfedt, inflammationsmarkører eller insulinstofskifte. Vægttabet vil imidlertid ofte være ledsaget af forbedringer i disse markører, og det kan, som forfatterne også selv angiver det, være med til at forklare de positive effekter af interventionen på progressionen af gingivitis. Et interessant fremtidigt studie kunne evt. undersøge, om et vægttab fremkommet ved en lavkalorie energireduktion, fx en pulverkur, vil have samme gavnlige effekter på den gingivale inflammation som et vægttab induceret via en kostomlægning til middelhavskost, eller om der evt. er synergistisk gavnlige effekter på gingivitisprogressionen, så kombinationen af middelhavskost og vægttab giver størst effekt.