Ny viden:

Blødning ved tandbørstning er et faresignal

Det er et tegn på usunde parodontale forhold, hvis der forekommer blødning i forbindelse med tandbørstning, fastslår ny undersøgelse fra universitetet i Hongkong.

Blødning ved tandbørstning
Foto: Shutterstock

”Bløder det, når du børster tænder?” er et spørgsmål, vi tandlæger ofte stiller vores patienter, og faglige organisationer i mere end 40 lande (heriblandt Tandlægeforeningen i Danmark) understreger i oplysende materiale til patienterne, at det er et tegn på usunde parodontale forhold, hvis der forekommer blødning i forbindelse med tandbørstning. Og ifølge en ny tværsnitsundersøgelse fra universitetet i Hongkong er der god grund hertil.

I studiet indgik 408 konsekutive voksne patienter, som ikke havde fået parodontalbehandling de seneste 12 måneder. Umiddelbart inden forsøgets start blev patienterne bedt om at børste deres tænder på samme måde, som de plejede, i et separat rum på klinikken uden overvågning. Under og efter tandbørstningen spyttede patienterne saliva og tandpasta ud i et bæger, og efterfølgende blev de bedt om at vurdere, om der var blod i det udspyttede fluidum. Væsken blev analyseret for forekomst af hæmoglobin, og patienterne gennemgik en fuld parodontologisk undersøgelse.

37 % af patienterne angav, at der var blod i spyttet, og disse personer havde ved den kliniske undersøgelse signifikant højere BOP end de øvrige (25 % vs. 13,5 %, P < 0,001). Koncentrationen af hæmoglobin i spyttet var desuden positivt korreleret til BOP-værdien (P < 0,001).

Selvrapporteret blødning ved tandbørstning kunne kun i begrænset omfang adskille sunde forhold fra gingivitis og parodontitis (sensitivitet 37-61 %, specificitet 84-85 %). Derimod var fravær af blødning ved tandbørstning næsten ensbetydende med sunde parodontale forhold, og det samme gjaldt lave koncentrationer af hæmoglobin i spyttet (prædiktive værdier på 93-98 %).

Forfatterne konkluderer, at blødning ved tandbørstning er et kardinaltegn på gingival inflammation, og at det kan lede til tidligere diagnostik af parodontal sygdom, hvis patienterne er opmærksomme på symptomet i forbindelse med deres hjemmetandpleje.

Deng K, Pelekos G, Jin L et al. Gingival bleeding on brushing as a sentinel sign of gingival inflammation: A diagnostic accuracy trial for the discrimination of periodontal health and disease. J Clin Periodontol 2021;48:1537-48.