Internationalt forskningsnyt:

Nedsat overlevelsesrate for implantatbårne broer hos patienter med parodontitiserfaring

Patienter, der har eller har haft parodontitis, har større risiko for implantattab og udvikling af periimplantitis. Det viser en en systematisk oversigt, som franske og belgiske forskere har udarbejdet.

Implantatbårne broer
Illustration: Shutterstock

Prognosen for behandling med implantatunderstøttede fastsiddende broer er mere usikker, hvis patienten har – eller tidligere har haft – parodontitis. Det er hovedkonklusionen på en systematisk oversigt, som franske og belgiske forskere har udarbejdet. Oversigten er baseret på 17 kliniske studier med observationstider fra et til 16 år. I studierne blev mere end 6.000 implantater indsat på mere end 1.300 patienter med eller uden parodontitiserfaring.

Implantatoverlevelsen var høj i begge grupper, men patienter med parodontitiserfaring havde dog dobbelt så stor risiko for implantattab (hazard ratio = 2,06). Forskellen var mest udtalt ved observationstider over fem år. Risikoen for udvikling af periimplantitis var også signifikant forhøjet i parodontitisgruppen (risk ratio = 3,06). Derimod var der ikke forskel på det marginale knogletab i de to grupper.

Forfatterne anbefaler, at man som kliniker er opmærksom på disse risici og sørger for at have kontrol over risikofaktorer inden implantatindsættelse, især når det drejer sig om patienter med parodontitiserfaring. De tilråder endvidere, at disse patienter indgår i et individuelt tilpasset kontrolprogram, så tegn på inflammation omkring implantaterne kan opdages så tidligt som muligt, og udvikling af periimplantitis og senere tab af implantater kan undgås.

Kommentar

Professor, odont.dr. ph.d. Klaus Gotfredsen, Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Det er ikke overraskende og som sådan heller ikke nyt, men nu er det tydeligt dokumenteret via en omfattende systematisk gennemgang af litteraturen, at patienter, der har en parodontitishistorie, fx eksisterende parodontitis eller har mistet tænder som følge af parodontitis, har en betydeligt øget risiko for periimplantitis og en dårligere overlevelsesrate af implantater. Det er værd at bemærke, at de inkluderede studier af kronologiske årsager ikke anvendte den nuværende klassifikation af parodontitis, og forskellen mellem de inkluderede studier kan bl.a. forklares ud fra stadiet af parodontitis, som de inkluderede patienter i de enkelte studier har haft. Uanset dette er det dog klart, at hvis tandlæger placerer implantater i kæber på patienter med en parodontitishistorie, er det helt nødvendigt at informere patienten om en øget risiko for periimplantitis og implantattab samt et øget behov for renhold omkring de implantatunderstøttede rekonstruktioner. Det er også klart, at for patienter med en parodontitishistorie og især for patienter med parodontitis stadie 4 bør man om muligt foretrække tandunderstøttede broer og ætsbroer til fx at genoprette tandstatus til en forkortet tandbue (shortened dental arch).

Kilde: Carra MC, Rangé H, Swerts P-J et al. Effectiveness of implantsupported fixed partial denture in patients with history of periodontitis: A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2021. https://doi.org/10.1111/jcpe.13481