Dansk forskningsnyt: Antallet af rodbehandlede tænder er faldende

Forekomsten af rodfyldninger falder, både på befolkningsniveau og individniveau, konkluderer forskerne bag et nyt sammenlignende tværsnitsstudie.

Rodbehandling 1

Selv om ældrebefolkningen vokser i Danmark i disse år, og flere bevarer egne tænder langt ind i alderdommen, er der en klar tendens til, at forekomsten af rodfyldninger falder, både på befolkningsniveau og på individniveau. Det er en af konklusionerne på et sammenlignende tværsnitsstudie, som forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet har gennemført.

Med 10 års mellemrum blev to kohorter af tilfældigt udvalgte voksne personer indbudt til at deltage i undersøgelsen. I 1997-98 (C1) var der 616 og i 2007-09 (C2) var der 398, der deltog. Alle fik foretaget fuld røntgenstatus (14 periapikale optagelser, to bitewings), hvorpå forekomst af rodfyldte tænder og tænder med apikal parodontitis blev registreret af to tandlæger med endodontisk kompetence.

Gennemsnitsalderen var lidt højere i C2 end i C1 (44,6 vs. 42,3 år, P = 0,003), men personerne i C2 havde flere tænder (26,8 vs. 26,0, P < 0,001). Prævalensen af rodfyldte tænder var lavere i C2 end i C1. I C2 havde 45,0 % af personerne mindst én rodfyldt tand, mens det tilsvarende tal i C1 var 51,8 % (P = 0,03). I C2 var andelen af rodfyldte tænder 3,6 % og i C1 4,8 % (P = 0,004). Så man på sygdomsforekomst, fandt man, at andelen af personer, der havde mindst én tand med apikal parodontitis, var omtrent lige stor i C1 og C2, men samtidig var der signifikant flere af de ikke-rodfylde tænder, der havde apikal parodontitis i C2 end i C1 (1,8 % vs. 0,9 %, P < 0,001).

Forfatterne forklarer den faldende forekomst af rodfyldninger med en generelt forbedret tandsundhed i befolkningen. Den let forøgede forekomst af apikal parodontitis i ikkerodbehandlede tænder er vanskeligere at forklare, men kan muligvis også hænge sammen med, at en generelt forbedret tandsundhed kan medføre, at der tages færre røntgenoptagelser, hvorved chancen for at opdage apikale tilstande uden kliniske symptomer falder, og disse dermed forbliver ubehandlede.

Undersøgelsen har bl.a. fået økonomisk støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Razdan A, Jungnickel L, Schropp L, Væth M, Kirkevang L-L. Trends of endodontic and periapical status in adult Danish populations from 1997 to 2009: A repeated cross-sectional study. Int Endod J 2022; 55:164-76.