Dansk forskningsnyt: 1 % NaOCl er det sikre valg

1 % NaOCl er den sikreste koncentration til klinisk anvendelse, konkluderer forskere i en ny undersøgelse. Det skyldes, at 1 % NaOCl ikke synes at påvirke dentinens trykstyrke, men stadig er effektivt som skyllemiddel.

Tandlugebladet 3 0
Tekst: Merete Markvart, Abbott, PV, Li, ALB

NaOCl virker bakteriedræbende og er desuden i stand til at fjerne organisk materiale fra rodkanalen, og NaOCl er derfor det hyppigst anvendte middel til skylning i forbindelse med endodontisk behandling, typisk i koncentrationer fra 0,5 % til 6 %. Der er imidlertid ikke enighed om, hvilken koncentration der er den optimale. Ved højere koncentrationer øges den baktericide effekt over for bakterier i biofilm, men samtidig stiger risikoen for skadevirkninger i de periapikale væv, ligesom dentinens mekaniske egenskaber kan ændres som følge af kollagenbeskadigelse. Merete Markvart fra Odontologisk Institut (Københavns Universitet) har derfor sammen med australske kolleger gennemført en laboratorieundersøgelse af forskellige NaOCl-koncentrationers effekt på dentinens trykstyrke. 

335 ekstraherede tandrødder blev mekanisk udrenset og skyllet med EDTAC samt fem forskellige koncentrationer af NaOCl (1-10 %) efter en protokol, der lå tæt op ad klinisk relevante forhold. Trykstyrken i de fem grupper blev derefter sammenlignet med en positiv kontrolgruppe (n = 65), hvor der blev skyllet med saltvand, og en negativ kontrolgruppe (n = 69) uden behandling. 

Efter skylning med 1 % NaOCl lå trykstyrken på niveau med den positive kontrol og var signifikant forskellig fra alle højere koncentrationer, mens der ikke var signifikant forskel mellem de fire højeste koncentrationer. 

Da 1 % NaOCl ikke synes at påvirke dentinens trykstyrke, men stadig er effektivt som skyllemiddel, konkluderer forfatterne på baggrund af undersøgelsen, at 1 % NaOCl er den sikreste koncentration til klinisk anvendelse. 

Undersøgelsen har bl.a. fået økonomisk støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Li ALB, Markvart M, Abbott PV. Effect of different concentrations of sodium hypochlorite on the compressive strength of endodontically treated roots. J Endod 2022;48:370-4.